The numbers that stand behind us

28 Years of experience
100 Engineers
230 Electricians
400 Satisfied clients
6500 MW Power Generation Capacity

Zakres usług

Projektowanie
 • Projekty koncepcyjne
 • Projekty ofertowe
 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Projekty powykonawcze
 • Dokumentacja w technologii 2D/3D/BIM
Instalacje elektryczne
 • Linie energetyczne niskiego i średniego napięcia
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Wewnętrzne linie zasilające
 • Stacje transformatorowe i rozdzielnice SN
 • Rozdzielnice główne nN, podrozdzielnie i mosty szynowe
 • Instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych
 • Instalacje siłowe, szynoprzewody
 • Instalacje uziemiające i odgromowe
 • Iluminacje budynków i oświetlenie zewnętrzne placów
 • Prace kontrolno-pomiarowe
Systemy teletechniczne
 • Monitoring i telewizja przemysłowa CCTV
 • Instalacje telewizyjne TV i RTV
 • Okablowanie strukturalne
 • System oddymiania
 • System alarmu pożaru
 • Dozorowy system ostrzegania
 • System kontroli dostępu
 • Instalacje przeciwwłamaniowe
 • System zarządzania budynkiem BMS
 • Prace kontrolno-pomiarowe
Systemy Automatyki
i Sterowania
 • Systemy DCS
 • Systemy SCADA
 • Sterowniki PLC
 • Sieci komunikacyjne
 • Wyspy I/O
 • Czujniki i pomiary
Zarządzanie projektami
 • Realizacja zadań wielobranżowych
Ochrona Środowiska

HIGHEST QUALITY

Our electric installations are created using state-of-the art technology and premium equipment.