Wiadomość została wysłana

FIRMA

MISJA

Naszą misją jest kompleksowe zarządzanie projektami inwestycyjnymi w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, systemów automatyki i sterowania, ochrony środowiska oraz zadań wielobranżowych w oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania zapewniające naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa oraz najwyższy standard.

Prezes Zarządu
Scrolluj dalej

KIM JESTEŚMY ?

Nasza firma świadczy usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania, kompleksowego wykonawstwa instalacji elektrycznych, teletechnicznych, systemów automatyki i sterowania, ochrony środowiska, infrastruktury drogowej oraz serwisu. Firma zarządza również projektami w zakresie realizacji zadań wielobranżowych.

Specjalizujemy się w obsłudze dużych inwestycji w obszarze energetyki (wytwórczej i dystrybucyjnej), przemysłu, ochrony środowiska oraz infrastruktury drogowej. Wykonujemy również prace modernizacyjne, remontowe i konserwacyjne, a także obsługę eksploatacyjną i serwisową instalacji elektrycznych, AKPiA i teletechnicznych.

Spośród najlepszych w branży wyróżniają nas entuzjazm i energia w działaniu. Każde powierzone nam zadanie traktujemy jak wyzwanie, któremu staramy się sprostać, a wyznacznikami osiągnięcia tego celu są dla nas wysoka jakość usług, terminowość oraz przede wszystkim pełna satysfakcja klienta.

Scrolluj dalej

DOŚWIADCZENIE

Pełni energii i entuzjazmu od 1990 roku systematycznie rozwijamy katalog świadczonych usług oraz potencjał kadrowy i techniczny. Udało nam się zdobyć przy tym szerokie doświadczenie, ugruntowaną pozycję na rynku, a także zbudować trwałe oraz długofalowe relacje z klientami i dostawcami.

W styczniu 2015 roku otworzyliśmy we Wrocławiu drugi oddział, w którym rozwija się dziewięć działów firmy, natomiast od 2019 roku posiadamy biuro w Katowicach, gdzie zlokalizowany jest zespół Elemont econstruction specjalizujący się w instalacjach ochrony środowiska.

Naszą kadrę i proces zarządzania firmą wspieramy zintegrowanym oprogramowaniem klasy ERP (Enterprise Resource Planning) i technologią 3D. Zawsze stawiamy na najlepsze rozwiązania technologiczne.

Dzięki ogromnemu know-how i eksperckiej wiedzy z wielu gałęzi przemysłu nasi inżynierowie zaprojektują, a także wdrożą innowacyjne rozwiązania również z zakresu automatyki oraz sterowania. Naszą siłę i przewagę nad konkurencją budujemy na profesjonalizmie, kwalifikacjach i doświadczeniu kadry kierowniczej oraz wspólnie wyznawanych wartościach - uczciwości, szacunku i pracy zespołowej.

Scrolluj dalej

LICZBY, KTÓRE ZA
NAMI STOJĄ

30
Lat doświadczenia
150
Osób kadry inżynierskiej
300
Pracowników budowlanych
1000
Zadowolonych klientów
7500
MW mocy
Scrolluj dalej

NAGRODY

Budujemy relacje w oparciu o przekonanie, że nasz sukces to jednocześnie sukces naszych klientów, pracowników, społeczności lokalnej i dostawców. Dlatego czujemy pełną odpowiedzialność za wpływ naszych działań na otaczającą rzeczywistość.

W roku 2019 uzyskaliśmy 3 szczególne dla nas wyróżnienia, ponieważ podstawą do ich przyznania jest wzorowa kondycja finansowa firmy i dobre relacje biznesowe.

DIAMENTY FORBESA to ranking przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość jednocześnie dbając o wysoką wiarygodność płatniczą i brak negatywnych zdarzeń prawnych.

Scrolluj dalej

GAZELE BIZNESU, tytuł przyznawany przez Puls Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Załoga - Wspólny Sukces przyznawany przez Opolską Izbę Gospodarczą, podkreśla te cechy przedsiębiorstw, jakie dla firmy Elemont są fundamentem funkcjonowania: profesjonalna kadra inżynierska i kierownicza, uczciwość, szacunek oraz praca zespołowa.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2018 to wyróżnienie wystawiane na podstawie danych Bisnode Polska. Elemont otrzymuje je rokroczne jako firma o wysokiej ocenie stabilności finansowej.

CERTYFIKATY

Wierzymy, że lepiej funkcjonujący biznes to lepiej funkcjonująca rzeczywistość wokół nas. Z tego też względu w marcu 2014 roku podjęliśmy strategiczną decyzję o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP wg norm ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001

Ponadto wspieramy naszych klientów w podejmowaniu wyzwań dla sektora energetycznego nakierowanych na zmniejszenie wpływu sektora na środowisko naturalne, zapewnienie jak najniższych kosztów wytworzenia i dostarczenia energii do odbiorcy oraz zwiększenia wydajności sieci.

Scrolluj dalej
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

ZAUFALI NAM

Scrolluj dalej
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
ATLAS WARD POLSKA Sp. z o.o.
LG Chem Poland Sp. z o.o
3M Poland Sp. z o.o.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Takeda Polska Sp. z o.o.
TAURON Polska Energia S.A.
Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.
GE Power Sp. z o.o.
EDF Polska S.A.
Zott Polska Sp. z o.o.
AKSYS Polska Sp. z o.o.
Kronospan OSB Sp. z o.o.
Polimex-Mostostal S.A.
BASF Polska Sp.z o.o.
Mostostal Warszawa S.A.
Uniwersytet Opolski
PCC Rokita S.A.
Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Projekty, w które jesteśmy zaangażowani są realizowane w oparciu o najnowsze technologie.
Przy ich tworzeniu stosujemy urządzenia renomowanych firm

PROJEKTOWANIE

Projekty przetargowe

Projekty ofertowe

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Projekty powykonawcze

Dokumentacja w technologii 2D/3D/BIM

Scrolluj dalej

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/nN

Stacje transformatorowe i rozdzielnice SN,nN

Rozdzielnice główne nN, podrozdzielnie i mosty szynowe

Wewnętrzne linie zasilające

Instalacje oświeleniowe i gnazd wtykowych

Scrolluj dalej

Instalacje siłowe, szynoprzewody

Instalacje uziemiające i odgromowe

Iluminacje budynków i oświetlenie zewnętrzne placów

Prace kontrolno-pomiarowe

SYSTEMY
TELETECHNICZNE

Monitoring i telewizja przemysłowa CCTV

Instalacje telewizyjne TV i RTV

Okablowanie strukturalne LAN

System oddymiania

System alarmu pożaru

Scrolluj dalej

Dozorowy system ostrzegania

System kontroli dostępu

Instalacje przeciwwłamaniowe

Prace kontrolno-pomiarowe

SYSTEMY
AUTOMATYKI I
STEROWANIA

Systemy SCADA

Sterowniki PLC

Sieci komunikacyjne

Wyspy I/O

Scrolluj dalej

Czujniki i pomiary

System zarządzania budynkiem BMS

Systemy MES

Systemy recepturowe

ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI

Realizacje zadań wielobranżowych

Scrolluj dalej

OCHRONA
ŚRODOWISKA

Instalacje oczyszczania spalin (odazotowanie,odsiarczanie,odpylanie)

Technologie ochrony środowiska dla energetyki komunalnej i przemysłowej

Rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną

Scrolluj dalej

INFRASTRUKTURA
DROGOWA I SERWIS

Realizacja inwestycji drogowych w zakresie robót elektrycznych i wdrożenie organizacji ruchu drogowego

Budowa, eksploatacja, serwis oświetlenia przemysłowego, drogowego, iluminacji obiektów architektonicznych,placów, mostów oraz parków

Scrolluj dalej

Budowa, eksploatacja, serwis urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych

NASZE
REALIZACJE

ENERGETYKA
PRZEMYSŁ
OCHRONA
ŚRODOWISKA

REALIZACJE
ENERGETYKA

MODERNIZACJI GŁÓWNYCH PUNKTÓW ZASILANIA GPZ 1 I GPZ 2 WRAZ ZE STACJAMI 6/0,4 [KV/KV] ORAZ WYMIANĄ I UŁOŻENIEM NOWYCH KABLI ZASILAJĄCYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY WIELISZEW
Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE S.A.
ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie projektów wykonawczych w zakresie elektrycznym, AKPiA i teletechniki oraz budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie.
 • Wykonanie prac ogólnobudowlanych w branżach budowlanej, HVAC, sanitarnej w stacjach GPZ1 i GPZ 2. 
 • Wykonanie modernizacji w budynkach rozdzielni GPZ1 i GPZ2 w zakresie urządzeń i instalacji, w tym:
  • Dostawa i zabudowa dwóch 26-polowych rozdzielnic 6kV,
  • Wymiana mostów szynowych,
  • Wymiana dwóch transformatorów potrzeb własnych 100kVA,  
  • Wymiana dwóch rozdzielnic potrzeb własnych 400 VAC,
  • Wymiana zabezpieczeń transformatorów od strony 110kVA,
  • Wymiana rozdzielnicy potrzeb własnych 220 VDC,
  • Wymiana baterii akumulatorów 220V i 24V
  • Wymiana okablowanie obiektowego,
  • Podłączenie wszystkich kabli sygnalizacyjno-sterowniczych niezbędnych do poprawnej pracy obiektów,
  • Wymiana instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
  • Wymiana instalacji ogrzewania,
  • Wykonanie instalacji CCTV i kontroli dostępu.
 • Wykonanie remontu mis olejowych transformatorów 110kV.
 • Wykonanie linii kablowych, zasilających, sterowniczych oraz połączeń światłowodowych pomiędzy modernizowanymi obiektami.
 • Wykonanie prac ogólnobudowlanych w 7 rozdzielniach 6/0,4kV
 • Wykonanie modernizacji w budynkach rozdzielni 6/04kV T1, T3, T4, T6, T7 i pompowni ODGW, w zakresie urządzeń i instalacji, w tym:
  • Wymiana rozdzielnic 6/0,4kV, 
  • Wymiana mostów szynowych relacji transformator-rozdzielnica, 
  • Wymiana instalacji elektrycznej (oświetlenie, gniazda),
  • Wymiana układów automatyki SZR,
  • Demontaż baterii kondensatorów, 
  • Wymiana instalacji ogrzewania.
 • Wykonanie nowej aplikacji SCADA dla wszystkich nowych rozdzielnic/instalacji elektroenergetycznych w wersji redundantnej z możliwością sterowania (w architekturze serwer-klient). Włączenie nowej aplikacji SCADA do aplikacji istniejącej.
 • Wykonanie prób i pomiarów nowych i zmodernizowanych obiektów, urządzeń, kabli i instalacji.
 • Wykonanie wielobranżowej dokumentacji powykonawczej.
BUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ W-38 NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Inwestor: PCC ROKITA S.A.
ZAKRES PRAC:
 • Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych uzgodnień ze służbami PCC Rokita S.A. dotyczących realizacji prac oraz organizacji i planowanych wyłączeń sieci zakładowej, niezbędnych dla realizacji Inwestycji oraz z PKP w zakresie zabezpieczenia torów kolejowych konstrukcją odciążającą z wiązek szyn typu szwajcarskiego, 
 • Budowa budynku nowej stacji elektroenergetycznej W-38, wnętrzowej dwupoziomowej,
 • Wykonanie prac branży elektrycznej w zakresie dostawy, montażu oraz uruchomienia:
  •  dwa transformatory 6/0,4kV suche 2500 kVA
  • Szynoprzewody 4000A
  • Linie kablowe 6kV i 0,4kV przebiegające między innymi na terenie zamkniętym PKP oraz pod drogami wojewódzką i krajową po za terenem PCC Rokita
  • Rozdzielnica średniego napięcia dwusekcyjna dwusystemowa, 19-polowa, - Rozdzielnica RGnn
  • Akumulatorownia 220VDC dwusekcyjna , bateria akumulatorów 300Ah każda, 106 ogniw, - Rozdzielnica potrzeb własnych RPW, wyposażona w układ SZR, analizatory parametrów sieci
  • Rozdzielnica prądu stałego RPS, wyposażona w system DC-test do kontroli rezystancji izolacji obwodów prądu stałego
  • Rozdzielnice obiektowe i złącza kablowe
  • Szafy licznikowe, telemechanika i rejestratory zakłóceń
  • Instalacja oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia podstawowego i awaryjnego
  • Instalacja odgromowa<
 • Wykonanie prac branży teletechnicznej w zakresie dostawy, montażu oraz uruchomienia:
 • Wykonanie wielobranżowej dokumentacji powykonawczej
BUDOWA BLOKÓW NR 5 I 6 W ELEKTROWNI OPOLE
Inwestor: PGE GiEK S.A.
Zamawiający: ALSTOM Power Sp. z o.o., POLIMEX Mostostal Sp. z o.o., MOSTOSTAL Warszawa Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie infrastruktury elektrycznej oraz teletechnicznej na potrzeby placu budowy
 • Serwis i obsługa placu budowy oraz sprawowanie funkcji głównego energetyka dla bloków 5 i 6
 • Kompleksowa realizacja układu zasilania IOS 1-4
 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Projekt infrastruktury zasilania placu budowy bloków 5 i 6
 • Inwentaryzacja oraz przekładki kabli w rejonie nawęglania i odpopielania
 • Projekt wykonawczy części elektrycznej układu nawęglania
 • Wykonanie instalacji ogólnych we wszystkich obiektach
 • Dostawa rozdzielnic nN
 • Wykonanie tras kablowych
 • Linie kablowe SN nN
 • Instalacja oświetleniowa
 • Instalacja siłowa
 • Instalacja odgromowa
 • Instalacja IT
 • Projekty wykonawcze
 • BUDOWA KOTŁOWNI SZCZYTOWEJ W EC ŻERAŃ
  Inwestor: PGNiG Termika EC Żerań
  Zamawiający: PeBeKa
  ZAKRES PRAC:
 • Modernizacja RSN
 • Dostawa i montaż stacji transformatorowej, rozdzielnic nN, gospodarka kablowa,
 • Instalacje ogólne,
 • Pomiary,
 • Uruchomienie i udział w rozruchu na budowie kotłowni szczytowo-rezerwowej składająca się z trzech kotłów wodnych opalanych gazem ziemnym o łącznej mocy 390 MW (3 kotły po 130 MWt)
 • BUDOWA BLOKU 450MW W ELEKTROWNI TURÓW
  Inwestor: PGE GiEK S.A.
  Zamawiający: Budimex S.A. – Tecnicas Reunidas S.A.
  ZAKRES PRAC:
  • Dostawa kompletnego wyposażenia dla systemów oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego, awaryjnego wraz z pełnym asortymentem elektrotechnicznym.
  • Dostawa i prefabrykacja skrzynek pośredniczących, skrzynek pomiarowych w tym w wykonaniu ATEX (~450 szt.) na potrzeby Systemu Automatyki Kotła.
  PRACE MODERNIZACYJNE W ELEKTROWNI RYBNIK
  Inwestor: EDF Rybnik S.A.
  Zamawiający: MCKB Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Instalacje elektryczne, AKPiA i teletechniczne
 • Linie kablowe SN i nN
 • Instalacja oświetleniowa
 • Instalacja siły i gniazd wtykowych
 • System sygnalizacji pożaru
 • System sterowania i wizualizacji
 • Zabezpieczenie ppoż. transformatorów blokowych
 • BUDOWA BLOKU PAROWO-GAZOWEGO W EC GORZÓW
  Inwestor: PGE GiEK S.A.
  Zamawiający: SIEMENS Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Instalacje elektryczne i teletechniczne
 • Wykonanie tras kablowych
 • Linie kablowe nN
 • Pomiary i rozruchy
 • BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWYCH TYPU GPZ, PZ DLA TAURON DYSTRYBUCJA
  Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A
  Zamawiający: TAURON Dystrybucja S.A.
  ZAKRES PRAC:
 • Stacja transformatorowa GPZ w Mietkowie k. Wrocławia Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa układu zasilania w R-122 w Bielanach Wrocławskich
 • Stacja transformatorowa PZ na terenie ZOO we Wrocławiu
 • Stacja transformatorowa PZ w Rachowie k. Wrocławia
 • Stacja transformatorowa SN wraz z układem zasilającym Elektrownię Wodną w Janowicach
 • EC ŻERAŃ
  Inwestor: PeBeKa S.A.
  Zamawiający: PGNiG TERMIKA
  ZAKRES PRAC:
 • Modernizacja rozdzielnic nn
 • Modernizacja rozdzielnic SN
 • Dostawa, posadowienie i podłączenie rozdzielnic nN
 • Dostawa, posadowienie i montaż transformatorów wraz z obudowami
 • Dostawa, posadowienie i montaż UPS wraz z wpięciem do systemu SAN-DIR
 • Wykonanie instalacji gniazd remontowych
 • Wykonanie instalacji uziemień wewnętrznych
 • Wykonanie instalacji odgromowej
 • Okablowanie całości obiektu
 • Wykonanie instalacji oświetlenia:
 • Podstawowego
 • Awaryjnego wysokiego ryzyka
 • Awaryjnego ewakuacyjnego
 • Zewnętrznego

 • Rozładownie i posadowienie urządzeń:
 • 15 przemienników częstotliwości
 • Szafy systemowej Econtrol
 • UKŁADY AUTOMATYKI, STEROWANIA I OPOMIAROWANIA DLA BLOKÓW 5 I 6 W EL. OPOLE
  Inwestor: PGE GiEK S.A.
  Zamawiający: GE Power Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie instalacji AKPiA dla budynku kotłowni bloków nr 5 i 6 w El. Opole
 • Zaprojektowanie, dostawa i instalacja systemu typu Dynamic Machine Management (DMM) składającego się z ~900 pomiarów temperatury
 • Projekt wykonawczy systemu automatyki
 • Dobór, dostawa i montaż: pomiarów lokalnych, czujników i przetworników temperatury, pomiarów ciśnienia i poziomu oraz przetworników prędkości i przepływu
 • Prefabrykacja szaf systemu/IT
 • Prefabrykacja skrzynek pośredniczących
 • Dostawa i instalacja: kabli sterowniczych, kabli zasilających, gniazd 400V, tras kablowych, E-Stopów
 • Prefabrykacja szaf systemu
 • Prefabrykacja skrzynek pośredniczących
 • Uruchomienie
 • Dokumentacja powykonawcza
 • Szkolenie personelu
 • System sterowania AKPiA dla układu odpopielania odżużlania i sprężonego powietrza dla bloków nr 5 i 6 w E. Opole
 • Projekt wykonawczy systemu automatyki
 • Oprogramowanie systemu PLC (SIEMENS S7-400H)
 • Opracowanie systemu sterowania i wizualizacji
 • Dostawa i uruchomienie 4 stacji SCADA (WinCC)
 • Opracowanie sekwencji sterowania
 • Prefabrykacja szaf systemu
 • Prefabrykacja skrzynek pośredniczących
 • Prace montażowe oraz kontrolno-pomiarowe
 • Uruchomienie, rozruch, optymalizacja
 • Konfiguracja sieci PROFIBUS, MODBUS, Profi-NET
 • Integracja z systemem DCS blok
 • STACJA UZDATNIANIA WODY W ELEKTROWNI OPOLE
  Inwestor: PGE GiEK S.A.
  Zamawiający: PGE GiEK S.A.
  ZAKRES PRAC:
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy
 • Rozdzielnica SN 34 polowa
 • Układ EAZ
 • 14 transformatorów mocy
 • Przekształtnikowe układy zasilania
 • Linie kablowe SN i nN
 • Rozdzielnice obiektowe
 • Instalacje obiektowe (siłowe, technologiczne, AKPiA, oświetlenia i gniazd)
 • System sygnalizacji pożaru
 • System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu
 • Telewizja przemysłowa CCTV
 • Instalacje IT
 • BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN W PGE GIEK S.A.
  Budowa instalacji odsiarczania spalin w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Pomorzany wraz z infrastrukturą techniczną i rozbiórka budynku rozdzielni elektrycznej.

  Inwestor: ZEDO S.A.
  Zamawiający: Polimex Energetyka
  ZAKRES PRAC:
  • ułożenie kabli SN z rozdzielni OE do transformatorów 1,6 MVA – 2szt i 1 MVA -2szt
  • dostawa i montaż transformatorów o mocy 1,6 MVA – 2szt i 1 MVA -2szt
  • dostawa i montaż dwusekcyjnej rozdzielni nn BFA 3200A
  • montaż tras kablowych w budynku odsiarczania
  • montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w budynku odsiarczania
  • rozprowadzenie kabli zasilających i sterowniczych do urządzeń technologicznych w budynku odsiarczania
  • wykonanie instalacji ogrzewania urządzeń technologicznych oraz rurociągów na estakadzie
  • instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych budynku technologicznego
  • Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych estakady rozbudowa systemu ECONTROL
  MODERNIZACJA KOTŁOWNI W ELEKTROCIEPŁOWNI PĄTNÓW
  Inwestor: ZE PAK S.A.
  Zamawiający: ZE PAK S.A./ SBB ENERGY S.A.
  ZAKRES PRAC:
 • Instalacje elektryczne i teletechniczne
 • Wykonanie tras kablowych
 • Instalacje oświetlenia
 • Rozdzielnice obiektowe
 • Pomiary i rozruchy
 • REALIZACJE
  PRZEMYSŁ

  BUDOWA INSTALACJI KWASU AZOTOWEGO I NEUTRALIZACJI
  Inwestor: ANWIL S.A.
  Zamawiający: Thyssenkrupp Industrial Solutions AG.
  ZAKRES PRAC:
  • Wykonanie prac montażowych dla branży elektrycznej
  • Wykonanie prac montażowych z zakresu pomiarów i automatyki
  • Wykonanie instalacji teletechnicznych, CCTV, SAP
  • Dostawa elementów pomocniczych
  • Dostawa drugorzędowych tras kablowych
  • Wykonanie pomiarów po montażowych
  • Wykonanie loop checków
  • Udział w uruchomieniu
  ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
  Inwestor: Starion Poland Sp. z o. o.
  Zamawiający: PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie przyłącza linią kablową SN
 • Zabudowę stacji transformatorowej o mocy 3150 kVA
 • Dostawę wraz z montażem głównych rozdzielnic niskiego napięcia
 • Wykonanie tras kablowych
 • Wykonanie linii zasilających WLZ
 • Instalację gniazd i oświetlenia
 • Wykonanie instalacji SSP na części istniejącej oraz projektowanej zakładu
 • Rozbudowa oświetlenia w terenie zewnętrznym
 • PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI SUCHYCH PRZEKĄSEK O BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY Z LINIĄ K4 – WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH.
  ZAKRES PRAC:
  Wykonanie Instalacji Elektrycznych w zakresie:
 • Projektu Wykonawczego instalacji elektrycznych
 • Dostawa oraz montaż rozdzielnic oddziałowych
 • Fostawa, ułożenie oraz podłączenie kabli zasilających WLZ
 • Wykonanie instalacji siły oraz gniazd wtykowych
 • Dostawa oraz montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego z monitoringiem opraw
 • Dostawa oraz montaż tras kablowych
 • Dostawa oraz montaż instalacji uziemiającej i odgromowej
 • Dostawa oraz montaż kanalizacji kablowej w terenie zewnętrznym,
 • Wykonanie instalacji oświetlenia terenu
 • Obsługa zaplecza i placu budowy
 • Wykonanie pomiarów pomontażowych
 • Wykonanie Instalacji Teletechnicznych w zakresie:
 • Projektu Wykonawczego instalacji teletechnicznych
 • Instalacji SSP
 • Instalacji sieci LAN
 • Instalacji KD
 • Instalacji CCTV
 • Instalacja detekcji gazów
 • Wykonanie pomiarów pomontażowych
 • ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA FABRYKI YAGI POLAND FACTORY W ŻAROWIE
  Inwestor: YAGI POLAND FACTORY sp. z o.o.
  Zamawiający: TAKENAKA EUROPE GmbH
  ZAKRES PRAC:
  Roboty elektryczne część biurowo-socjalna:
 • dostawa i montaż rozdzielnicy TSz i TB
 • dostawa i montaż opraw oświetlenia podstawowego wraz z okablowaniem
 • dostawa i montaż opraw oświetlenia awaryjnego wraz z okablowaniem
 • dostawę i montaż tras kablowych
 • dostawa i montaż gniazd wtykowych wraz z okablowaniem
 • dostawę i montaż instalacji odgromowej
 • BUDOWA FABRYKI BATERII DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH DLA LG CHEM ETAP 1
  Inwestor: LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Dostawa i montaż tras kablowych
 • Dostawa i montaż kabli
 • Dostawa i montaż rozdzielnic oddziałowych
 • Dostawa i montaż instalacji oświetlenia
 • Dostawa i montaż instalacji gniazd wtykowych
 • Dostawa i montaż instalacji uziemiającej i odgromowej
 • Dostawa i montaż oświetlenia awaryjnego wraz z baterią centralną
 • BUDOWA FABRYKI BATERII DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH DLA LG CHEM ETAP 2
  Inwestor: LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Dostawa i montaż tras kablowych
 • Dostawa i montaż kabli
 • Dostawa i montaż rozdzielnic oddziałowych
 • Dostawa i montaż instalacji oświetlenia podstawowego
 • Dostawa i montaż instalacji gniazd wtykowych
 • Dostawa i montaż instalacji uziemiającej i odgromowej
 • Dostawa i montaż instalacji LAN
 • Dostawa i montaż instalacji nagłośnienia
 • ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO BASF W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
  Inwestor: BASF Sp. z o.o.
  Zamawiający: Mostostal Zabrze S.A.
  ZAKRES PRAC:
  Instalacje elektryczne:
 • Zasilanie linii technologicznych
 • Wewnętrzne linie zasilające
 • Rozdzielnice obiektowe
 • Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • Instalacja siły i gniazd wtykowych
 • CENTRUM KOMPETENCYJNO-ROZWOJOWE BSH ŁÓDŹ
  Inwestor: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Stacja transformatorowa
 • Kompleksowe instalacje elektryczne, obejmujące m.in.:
 • Trasy kablowe
 • WLZ-ty
 • RGnN i rozdzielnice obiektowe
 • System PMS
 • Sieci zewnętrzne
 • Instalacja siłowa 230V/400V
 • Instalacja odgromowa
 • Układ zasilania rezerwowego
 • Pomiary i rozruch
 • System BMS
 • Oprogramowanie systemu PLC
 • Wykonanie systemu sterowania i wizualizacji
 • Prefabrykacja, dostawa i montaż szaf systemu wraz z panelami operatorskimi
 • Integracja z centralami wentylacyjnymi
 • Monitoring i sterowanie agregatu chłodu
 • Monitoring i sterowanie węzła cieplnego
 • Sterowanie pracą VAV’ów
 • Sterownia pracą klimakonwektorów
 • Monitoring klimatyzacji precyzyjnej
 • Wykonanie opomiarowania dla pomieszczeń: temperatura, wilgotność, stężenie CO2
 • Dostawa i uruchomienie komponentów magistrali KNX
 • Monitoring liczników mediów poprzez systemem Power Manager
 • Integracja z systemem SSP
 • Dostawa i montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego sterowanego poprzez protokół DALI
 • Konfiguracja sieci ModBus RTU, MP-Bus, KNX, DALI i ModBus IP
 • Montaż okablowania
 • Wykonanie tras kablowych
 • Uruchomienie, rozruch, optymalizacja
 • BUDOWA FABRYK 3M WE WROCŁAWIU
  Inwestor: 3M Polska Sp. z o.o.
  Zamawiający: 3M Polska Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Zakład produkcyjny AD2
 • Zakład produkcyjny IATD2 - FIREBIRD
 • Zakład produkcyjny 3M PSD
 • Zakład produkcyjny 3M AD1
 • 3M Aerospace & Aircraft Maintenance Division (AAMD)
 • 3M Industrial Adhesives and Tapes Division (IATD)
 • Zakład 3M Viscoplast
 • Zakład produkcyjny 3M OH&S
 • BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DLA GATES POLSKA
  Inwestor: Gates Polska Sp. z o.o.
  Zamawiający: Kajima Poland Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Prace projektowe
 • Przebudowa sieci w zakresie linii SN oraz kanalizacji IT
 • Modernizacja i rozbudowa istniejącej rozdzielnicy SN
 • Rozdzielnica SN, dwusekcyjna RGnn 4000A, Transformatory 2500kVA, most kablowy nN
 • Rozdzielnice potrzeb własnych, kompensacja mocy biernej, układy pomiarowe
 • Szynoprzewody dystrybucyjne
 • Wewnętrzne linie zasilające
 • Przepusty p.poż
 • Rozdzielnice nN
 • Instalacja siły i gniazd wtyczkowych
 • Instalacja oświetleniowa zewnętrznego oraz wewnętrznego typu LED (wraz z systemem czujników obecności, sterowaniem DALI) wraz z oprawami awaryjnymi, kierunkowymi
 • Trasy kablowe
 • Instalacja odgromowa, wyrównawcza i uziemienia
 • Instalacja LAN, system kontroli dostępu, instalacja CCTV, system SSP
 • Badania i pomiary
 • SEMPERTRANS BEŁCHATÓW
  ETAP 1 Inwestor: Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. Zamawiający: Adamietz Sp. z o.o. ETAP 2 Inwestor: Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. Zamawiający: Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o.

  ZAKRES PRAC:
  ETAP 1:
  Instalacje elektryczne dostawa i montaż:
 • transformatora 2000 kVA 15/0,4 kV Al./Al
 • szynoprzewodu 3200 A Al. pomiędzy transformatorem a rozdz. RGnn
 • rozdz. głównej RGNN
 • rozdzielnic oddziałowych nn
 • baterii kondensatorów 400 kVAr z dławikami 7%
 • centralnej baterii dla budynku 4 i 6a
 • sprzętu BHP
 • Ups-a
 • tras kablowych cynkowanych
 • opraw oświetlenia podstawowego
 • opraw oświetlenia awaryjnego
 • zestawów gniazd remontowych
 • systemu PMS
 • instalacji odgromowej
 • instalacji ekwipotencjalnej
 • instalacji uziemienia
 • Instalacje elektryczne zewnętrzne – demontaż oraz dostawa i montaż:
 • demontaż istniejących linii kablowych ŚN i NN
 • oświetlenia zewnętrznego w technologii LED
 • Wykonanie sieci strukturalnej
 • Wykonanie instalacji SAP
 • ETAP 2
  Okablowanie technologii:
 • Dostawa i montaż tras kablowych
 • Dostawa i ułożenie kabli nn oraz sterowniczych wraz z podłączeniem,
 • Montaż szaf rozdzielczych, szafek krosowych, skrzynek sterowniczych, wyłączników remontowych, kaset sygnalizacyjnych, sygnalizatorów, wyłączników bezpieczeństwa itp.,
 • Pomiary pomontażowe,
 • Dokumentacja powykonawcza,
 • Udział w rozruchach
 • PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ MIKSERÓW W ZAKŁADZIE COLGATE-PALMOLIVE MANUFACTURING
  Inwestor: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o.
  Zamawiający: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe
 • Wykonanie instalacji tryskaczowych
 • Wykonanie instalacji wody lodowej
 • Wykonanie kanalizacji procesowej podposadzkowej
 • Wykonanie kanalizacji procesowej
 • Wykonanie instalacji wentylacji
 • Wykonanie instalacji elektrycznych
 • Wykonanie instalacji teletechnicznych
 • ROZBUDOWA ZAKŁADU PCC ROKITA W BRZEGU DOLNYM
  Inwestor: PCC Rokita S.A.
  Zamawiający: PCC Rokita S.A.
  ZAKRES PRAC:
 • Rozbudowa bazy magazynowej podchlorynu sodu ? obiekt U26B
 • Instalacje elektryczne i AKPiA:
 • Zasilania agregatu chłodniczego, pomp
 • Wykonanie ogrzewania rurociągu wody
 • Instalacja oświetlenia
 • Instalacja odgromowa i uziemiająca
 • Przebudowy szaf zasilających
 • Trasy kablowe
 • Montaż elementów pomiarowych
 • Przebudowa szafy sterowniczej
 • Doprowadzenie kabli sygnalizacyjnych oraz sprężonego powietrza do napędów zaworów automatycznych
 • Pomiary, testy, uruchomienie instalacji
 • Dokumentacja powykonawcza (w tym EPLAN Electric)
 • Zamiany w systemie PSC7
 • BUDOWA CENTRUM INNOWACJI I SKALOWANIA PROCESÓW W BRZEGU DOLNYM
  BUDOWA CENTRUM INNOWACJI i SKALOWANIA PROCESÓW SKŁADAJĄCA SIĘ Z BUDYNKU LABORATORIUM I HALI SKALOWANIA ORAZ BUDYNKU MAGAZYNU I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ

  Inwestor: PCC Rokita Spółka Akcyjna
  Zamawiający: PCC Rokita Spółka Akcyjna
  ZAKRES PRAC:
 • Przebudowa linii nN i SN pomiędzy budynkami K-1 i F-3
 • Budowa lini kablowej SN i sterowniczej nN pomiędzy budynkami G-7 i F-16
 • Instalacja uziemienia budynku F-16 i F-18
 • Budowa linii kablowej TT
 • Instalacje TT we wnętrzach
 • Oświetlenie uliczne
 • WYKONANIE KOMPLEKSU PRODUKCYJNEGO DLA CTP
  Inwestor: CTP Alpha Poland Sp z o.o.
  Zamawiający: CTP Invest Sp z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Instalacje elektryczne i teletechniczne
 • Projekt wykonawczy
 • Linie kablowe SN i nN
 • Stacja transformatorowa 15/0,4 [kV] Ps=2500 [kVA]
 • Rozdzielnica główna 0,4 [kV]
 • Rozdzielnice obiektowe 0,4 [kV]
 • Instalacja oświetleniowa
 • Instalacja siły i gniazd wtykowych
 • Zasilanie instalacji technologicznych
 • Instalacja okablowania strukturalnego
 • BUDOWA FABRYKI TAKEDA PHARMA W ŁYSZKOWICACH
  Inwestor: TAKEDA PHARMA Sp. z o.o.
  Zamawiający: MCKB Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Wewnętrzne linie zasilające
 • Rozdzielnice obiektowe
 • Instalacje w pomieszczeniach typu „clean room”
 • Instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Instalacje siły i gniazd wtykowych
 • Instalacje zasilające i okablowanie linii technologicznych
 • Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych
 • Dostawa i montaż systemów bezpieczeństwa „ALARM CZŁOWIEK W KOMORZE”
 • II ETAP ROZBUDOWY ZAKŁADU MUBEA AUTOMOTIVE
  Inwestor: Mubea Automotive Poland Sp. z o.o
  Zamawiający: Mubea Automotive Poland Sp. z o.o
  ZAKRES PRAC:
 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje teletechniczne
 • Prace konstrukcyjno-budowlane
 • ROZBUDOWA FABRYKI 3M PSD 6A WE WROCŁAWIU
  Inwestor: 3M Polska Sp. z o.o.
  Zamawiający: M+W Central Europe Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie zasilania placu budowy wraz z utrzymywaniem zaplecza i obsługą budowy
 • Przekładka linii średniego napięcia wraz z zapewnieniem działania podstawowych urządzeń podczas wyłączeń zakładu
 • Opracowanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej dla robót objętym pakietem instalacji elektrycznych
 • Wykonanie tras kablowych
 • Wykonanie kompletnych przejść ppoż
 • Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy SN o nowe pole transformatorowe, dostawa i montaż transformatorów 2000kVA szt.2
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia
 • Dostawa i montaż rozdzielnic obiektowych
 • Dostawa i montaż mostów szynowych oraz szynoprzewodów
 • Wykonanie kompletnego okablowania – wlz, instalacja siły oświetlenia i gniazd
 • Wykonanie kompletnej instalacji oświetleniowej LED ( wraz z systemem czujników obecności, natężenia oświetlenia, sterowaniem DALI) z oprawami awaryjnymi oraz ewakuacyjnymi
 • Dostawa i montaż osprzętu instalacji oświetleniowej
 • Dostawa i montaż gniazd i wypustów elektrycznych
 • Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej, uziemiającej oraz wyrównawczej
 • Wykonanie instalacji LAN, kontroli dostępu KD, instalacji CCTV, instalacji SSP
 • Wykonanie kompletnych badań oraz prac kontrolno-pomiarowych
 • ROZBUDOWA BUDYNKU NR 3 – FAZA 5B OBIEKTU 3M WE WROCŁAWIU
  Inwestor: 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o.
  Zamawiający: MCKB Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej
 • Wykonanie kanalizacji kablowej oraz kablami SN
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy SN
 • Dostawa i montaż transformatora 2000kVA wraz z połączeniem szynowym pomiędzy rozdzielnicą RGnN In 3200A
 • Dostawa i montaż rozdzielnic i podrozdzielnic nN
 • Dostawa i montaż BK
 • Wykonanie tras kablowych
 • Wykonanie kompletnych przejść p-poż
 • Wykonanie kompletnego okablowania – wlz, instalacja siły oświetlenia, gniazd wtyczkowych oraz okablowanie oświetlenia
 • Wykonanie kompletnej instalacji oświetleniowej LED ( wraz z czujnikami obecności, natężenia oświetlenia, sterowaniem DALI), dostawa oraz montaż centralnej baterii wraz z oprawami awaryjnymi oraz ewakuacyjnymi
 • Dostawa i montaż osprzętu instalacji oświetleniowej
 • Dostawa i montaż gniazd i wypustów elektrycznych
 • Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej, uziemiającej oraz wyrównawczej
 • Rozbudowa sieci zewnętrznych
 • Wykonanie instalacji LAN, kontroli dostępu KD, instalacji CCTV, instalacji SSP
 • Wykonanie kompletnych badań oraz prac kontrolno-pomiarowych
 • BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ W PCC ROKITA S.A.
  Inwestor: PCC Rokita S.A.
  Zamawiający: PCC Rokita S.A.
  ZAKRES PRAC:
 • Modernizacja istniejącej rozdzielnicy średniego napięcia
 • Wykonanie wykopów oraz przycisków pod drogami na czynnym obiekcie produkcji chemicznej
 • Wykonanie zasilania nowej stacji transformatorowej
 • Dostawa i montaż kompletnej stacji transformatorowej
 • Dostawa i montaż 12 polowej rozdzielnicy SN
 • Dostawa i montaż 2szt transformatorów 2500kVA
 • Wykonanie szczelnych przepustów systemowych przy wejściach do budynków
 • Dostawa i montaż szynoprzewodów 4000A (2kpl)
 • Dostawa i montaż rozdzielnic RG38 (7 polowa), RPWS, R110DC, RS1 oraz tablic licznikowych
 • Wykonanie telemechaniki nowej stacji transformatorowej
 • Wykonanie instalacji SAP (wraz z wpięciem do istniejącego systemu)
 • Wykonanie kompletnych przejść p-poż
 • Wykonanie kompletnej instalacji uziemiającej oraz wyrównawczej
 • Wykonanie okablowania niskiego napięcia (przepięcie istniejących urządzeń do nowej stacji trafo)
 • Wykonanie okablowania sygnalizacyjne i sterujące
 • Wykonanie okablowania światłowodowe
 • Prace ogólnobudowlane
 • Obsługa geodezyjna
 • Parametryzacja oraz uruchomienie rozdzielnic SN oraz nn
 • Wykonanie kompletnych badań oraz prac kontrolno-pomiarowych
 • BUDYNEK FORM PŁYNNYCH W TAKEDA PHARMA ŁYSZKOWICE
  Inwestor: TAKEDA PHARMA Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie kompletnego systemu BMS w formule zaprojektuj wybuduj
 • Projekt wykonawczy systemu BMS wraz z HVAC
 • Oprogramowanie systemu PLC
 • Wykonanie systemu sterowania i wizualizacji
 • Prefabrykacja, dostawa i montaż szaf systemowych
 • Prefabrykacja, dostawa i montaż szaf zasilająco-sterowniczych central wentylacyjnych
 • Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych dla central wentylacyjnych (czujniki temperatury, czujnik wilgotności, siłowniki przepustnic, presostaty, termostaty, falowniki)
 • Prefabrykacja, dostawa i montaż szaf śluz z autonomicznym sterownikami PLC
 • Prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielnic strefowych
 • Dostawa i montaż urządzeń obiektowych takich jak: czujniki temperatury, czujnik wilgotności, presostaty, termostaty, czujniki różnicy ciśnienia, multisensor pomieszczeniowy
 • Sterowanie pracą VAV’ów
 • Monitoring liczników mediów
 • Montaż okablowania
 • Wykonanie tras kablowych
 • Konfiguracja sieci ProfiNET, Profibus, MP-Bus i ModBus IP
 • Uruchomienie, rozruch, optymalizacja
 • Wykonanie instalacji elektrycznych
 • Dostawa i montaż rozdzielnic
 • Dobudowa dodatkowych pól do istniejących rozdzielnic (na czynnym zakładzie)
 • Oświetlenie podstawowe
 • Oświetlenie awaryjne wraz z centralną baterią
 • Okablowanie
 • Instalacja uziemiająca i odgromowa
 • Trasy kablowe
 • Pomiary elektryczne
 • ROZBUDOWA FABRYKI BASF O KOPERNIK PROJEKT
  Inwestor: BASF Polska Sp. z o.o.
  Zamawiający: W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k.
  ZAKRES PRAC:
 • projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych (RGnN, RnN, okablowanie, oświetlenie, instalacje ogólne, pomiary)
 • kompleksowe wykonanie instalacji teletechnicznych (CCTV, KD, SAP, LAN)
 • WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W ITAC WE WROCŁAWIU
  Inwestor: 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o.
  Zamawiający: M+W Central Europe Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Wykonanie projektów: budowlany, wykonawczy oraz dokumentacji powykonawczej
 • Modernizacja i dobudowa pól w istniejącej rozdzielnicy średniego napięcia
 • Wykonanie zasilania kablami SN
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy Sn
 • Dostawa i montaż transformatora 1000kVA wraz z połączeniem szynowym pomiędzy rozdzielnicą RGnN
 • Dostawa i montaż rozdzielnic i podrozdzielnic niskiego napięcia
 • Wykonanie tras kablowych
 • Wykonanie kompletnych przejść p-poż
 • Wykonanie kompletnego okablowania – wlz, instalacja siły oświetlenia, gniazd wtyczkowych oraz okablowanie oświetlenia
 • Wykonanie kompletnej instalacji oświetleniowej LED ( wraz z czujnikami obecności, natężenia oświetlenia, sterowaniem DALI) z oprawami awaryjnymi oraz ewakuacyjnymi
 • Dostawa i montaż osprzętu instalacji oświetleniowej
 • Dostawa i montaż gniazd i wypustów elektrycznych
 • Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej, uziemiającej oraz wyrównawczej
 • Wykonanie instalacji LAN, kontroli dostępu KD, instalacji CCTV, instalacji SSP
 • Wykonanie kompletnych badań oraz prac kontrolno-pomiarowych
 • MODERNIZACJA FABRYKI ZOTT W OPOLU I RACIBORZU
  Inwestor: ZOTT Polska Sp. z o.o.
  Zamawiający: ZOTT Polska Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Instalacje elektryczne i teletechniczne
 • Linie kablowe SN i nN
 • Rozdzielnice obiektowe
 • Instalacja oświetleniowa
 • Instalacja siły i gniazd wtykowych
 • System sygnalizacji pożaru
 • Zasilanie instalacji technologicznych
 • Instalacja okablowania strukturalnego
 • FABRYKA NESTLÉ PURINA PETCARE W NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA
  Inwestor: NESTLE POLSKA S.A.
  Zamawiający: MCKB Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie instalacji uziemiającej, odgromowej oraz połączeń wyrównawczych
 • Gruntowna przebudowa sieci zewnętrznych wraz z obiektami i infrastrukturą w związku z rozbudową zakładu
 • OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W OPOLU – SUSZARNIA OSADÓW
  Inwestor: WiK Opole
  Zamawiający: SENN Technologie Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Instalacje elektryczne i AKPiA
 • Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz powykonawczej
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy SN
 • Montaż transformatorów i szynoprzewodów
 • Instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych
 • Instalację siły i oświetlenia
 • Linie kablowe SN i nN
 • Kompletna instalacja AKPiA
 • Oprogramowanie PLC
 • Układy soft-start do sterowania zdalnego
 • Przygotowanie wizualizacji SCADA
 • REALIZACJE
  OCHRONA ŚRODOWISKA

  BUDOWA FARM FOTOWOLTAICZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ O ŁĄCZNEJ MOCY PRZEKRACZAJĄCEJ 6,7 MWp
  Inwestor: Quadran Polska sp. z o.o
  Zamawiający: Quadran Polska sp. z o.o
  ZAKRES PRAC:
  • Prace projektowe w zakresie opracowania i uzgodnienia zamiennych projektów budowlanych wraz z analizą produktywności, a następnie projektu wykonawczego wraz z uzgodnieniami z ZE
  • Dostawa i montaż wolnostojących konstrukcji wsporczych przystosowanych dla modułów PV dwustronnych o dużej mocy (duże rozmiary modułu) – konstrukcja kafarowana
  • Montaż modułów PV – moduły dwustronne (bifacial) w technologii halfcut o mocy znacznie przekraczającej 400Wp
  • Dostawa i montaż inwerterów fotowoltaicznych (stringowych) o mocy przekraczającej 100kW  oraz maksymalnym napięciu po stronie DC na poziomie 1500V
  • Dostawa i posadowienie kontenerowych stacji transformatorowych SN o mocy 1MVA w każdym z projektów. 
  • Wykonanie kompleksowego okablowania po stronie AC oraz DC
  • Dostawa oraz zabudowa systemu monitoringu pogody
  • Wykonanie dla każdej z fam przyłącza elektroenergetycznego SN wraz z liniami elektroenergetycznymi do miejsca przyłączenia
  • Opracowanie planu testów, instrukcji układów regulacji oraz instrukcji współpracy ruchowej
  • Rozruch elektrowni w tym ruch próbny
  • Wykonanie zjazdów, dróg dojazdowych oraz dróg wewnętrznych objętych PB
  • Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową
  • Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z opracowaniem i uzgodnieniem z OSD instrukcji ruchu elektrowni
  • Uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
  ROZBUDOWA EC SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH O WYSOKOSPRAWNY BLOK KOGENERACYJNY OPARTY NA SILNIKACH GAZOWYCH
  Inwestor: Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
  Zamawiający: Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
  • Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie zamiennego projektu budowlanego, projektu podstawowego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawozdań
  • Wykonanie na terenie budowy niezbędnych przekładek istniejących instalacji
  • Wykonanie prac ziemnych, fundamentowych oraz budynku technologicznego
  • Dostawa, montaż i uruchomienie silników kogeneracyjnych zasilanych gazem
  • Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń i układów technologicznych
  • Dostawa, montaż, częściowa modernizacja  i uruchomienie układów zasilania i sterownia 
  • Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej
  • Zagospodarowanie terenu
  • Rozruch instalacji
  • Uzyskanie wszelkich niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie
  • Serwis gwarancyjny
  BUDOWA KOGENERACJI BRZESZCZE 5,7MW
  Inwestor: Grupa Tauron Dystrybucja Serwis S.A.
  Zamawiający: Zakład Górniczy Brzeszcze - Tauron Wydobycie S.A.
  ZAKRES PRAC:
  • Kompleksowe prace budowlano-montażowe związane z zabudową i podłączeniem w media zasilające dostarczone jednostki kogeneracyjne 2x 2,7 MW
  • Wyprowadzenie ciepła z jednostek kogeneracyjnych i dostawa zasialania w gaz
  • Budowa gazociągów gazu nisko- i średnio-ciśnieniowych o długości 2,5 km, CO i WOD-KAN
  • Wyprowadzenie mocy z jednostek kogeneracyjnych i doprowadzenie linii kablowych SN (2,7 km), budowie rozdzielni i rozdzielnic SN i nN
  WYKONANIA W SYSTEMIE POD KLUCZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z SUSZARNIA OSADÓW
  Inwestor: WiK Opole Sp. z o.o.
  Zamawiający: WTE WASSERTECHNIK Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
  Wykonania w systemie pod klucz oczyszczalni ścieków wraz z suszarnia osadów dla branży dla branży:
 • Elektrycznej
 • Automatyki
 • Teletechniki
 • Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu. Jest to kluczowe zadanie do uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji opolskiej i zakłada:
 • remont, rozbudowę i modernizację istniejących obiektów wraz z wymianą urządzeń,
 • budowę nowych oraz likwidację wysłużonych obiektów,
 • budowę nowoczesnego systemu monitoringu i sterowania pracą oczyszczalni.
 • W ramach modernizacji będziemy również wykonywać układ kogeneracyjny zasilany biomasa lub gazem ziemnym o łącznej mocy 2300 kWe i 2300kW cieplnej.
  WYKONANIE INSTALACJI: ODPYLAJĄCEJ, ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN W PABIANICACH
  Inwestor: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
  Zamawiający: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Pozwolenie środowiskowe, projekt budowlany, projekty technologiczne, projekty wykonawcze, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia decyzje administracyjne
 • Prace budowlane, demontaż istniejącej infrastruktury, budowa instalacji
 • Dostawa instalacji odazotowania niekatalitycznego dla dwóch kotłów obejmującą metody pierwotne i wtórne redukcji tlenków azotu
 • Dostawa instalacji odsiarczania technologią półsuchą dla redukcji tlenków siarki i związków kwaśnych
 • Dostawa wysokowydajnych odpylaczy – dwóch filtrów workowych
 • Instalacje pomocnicze: instalacja sprężonego powietrza, zbiorniki magazynowe wapna i produktu poreakcyjnego, transport pneumatyczny produktu, ciągły monitoring spalin, wentylatory wyciągowe, wentylatory wspomagające, nowe kanały spalin,
 • Automatyka i sterowanie instalacją,
 • Zasilanie elektryczne z dostawą nowych transformatorów,
 • Rozruch i Próby Odbiorowe Instalacji Oczyszczania Spalin,
 • Szkolenie załogi Zamawiającego,
 • nstrukcja eksploatacji, DTR oraz instrukcje stanowiskowe
 • Usługi serwisowe Instalacji Oczyszczania Spalin w Okresie Gwarancji
 • ZABUDOWA KLAP SZCZELNYCH OBEJŚCIOWYCH DLA IOS BLOKÓW 1-4 W ELEKTROWNI OPOLE
  W roku 2019 rusza kolejny duży projekt jakim jest Zabudowa klap szczelnych obejściowych dla IOS bloków 1-4 Elektrowni Opole. Jest to wspaniała okazja by jeszcze bardziej zaznaczyć naszą obecność na Elektrowni tym razem podczas prac modernizacyjnych na “starych” blokach elektrowni. Ten potężny projekt przewidziany jest na lata 2019-2022 a związany jest z Dyrektywą Unii Europejskiej BAT – dotycząca Ochrony Środowiska.

  ZAKRES PRAC:
 • Demontaż istniejących klap kanałów spalin
 • Montaż nowych klap kanałów spalin
 • pokrycie kanałów spalin powłoką chemoodporną
 • Wykonanie nowej izolacji termicznej
 • Demontaż instalacji elektrycznych i automatyki związanych z zasilaniem i sterowaniem klapami oraz układów pomocniczych (powietrza uszczelniającego)
 • Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i automatyki oraz pozostałych prac modernizacyjnych niezbędnych do uruchomienia nowych klap (dostawa nowego układu powietrza uszczelniającego i sterującego)
 • Wszelkie pozostałe prace konstrukcyjne i budowlane wymagane do przeprowadzenia prac montażowych i demontażowych
 • Rozruch
 • BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN W PGE GIEK S.A.
  Budowa instalacji odsiarczania spalin w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Pomorzany wraz z infrastrukturą techniczną i rozbiórka budynku rozdzielni elektrycznej.

  Inwestor: ZEDO S.A.
  Zamawiający: Polimex Energetyka
  ZAKRES PRAC:
 • ułożenie kabli SN z rozdzielni OE do transformatorów 1,6 MVA – 2szt i 1 MVA -2szt
 • dostawa i montaż transformatorów o mocy 1,6 MVA – 2szt i 1 MVA -2szt
 • dostawa i montaż dwusekcyjnej rozdzielni nn BFA 3200A
 • montaż tras kablowych w budynku odsiarczania
 • montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w budynku odsiarczania
 • rozprowadzenie kabli zasilających i sterowniczych do urządzeń technologicznych w budynku odsiarczania
 • wykonanie instalacji ogrzewania urządzeń technologicznych oraz rurociągów na estakadzie
 • instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych budynku technologicznego
 • Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych estakady rozbudowa systemu ECONTROL
 • OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W OPOLU – SUSZARNIA OSADÓW
  Inwestor: WiK Opole
  Zamawiający: SENN Technologie Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:
 • Instalacje elektryczne i AKPiA
 • Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz powykonawczej
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy SN
 • Montaż transformatorów i szynoprzewodów
 • Instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych
 • Instalację siły i oświetlenia
 • Linie kablowe SN i nN
 • Kompletna instalacja AKPiA
 • Oprogramowanie PLC
 • Układy soft-start do sterowania zdalnego
 • Przygotowanie wizualizacji SCADA
 • AKTUALNOŚCI

  ELEMONT Z DOFINANSOWANIEM NA REALIZACJĘ PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4.
  Firma Elemont Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Cele Projektu:
  Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej, która uległa pogorszeniu na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

  Planowane efekty:
  Otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz kosztów związanych z finansowaniem kapitału obrotowego.

  Wartość projektu:
  Całkowita wartość realizacji Projektu wynosi 102 907,57 zł.

  Wkład Funduszy Europejskich.
  Dofinansowanie z Funduszy Europejskich stanowi 100% wartości Projektu.
   
  CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ 2019
  📢 Bardzo miło nam poinformować, że nasza firma Elemont Sp. z o.o. uzyskała prestiżowy Certyfikat Wiarygodności Biznesowej!

  ⚡️ Nieprzerwanie od 2013 roku nasza Spółka należy do elitarnego grona firm, które posiadają wysoką kondycję finansową i spełniają ściśle określone kryteria potwierdzone przez Bisnode Polska.

  🎖 Wyróżnieni Certyfikatem to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

  ✌️ Tylko 1% firm na rynku znajduje się w gronie wyróżnionych - w tym Elemont!

  👷‍♂️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️
   
  ELEMONT W BIEGU FIRMOWYM 2020
  🤗 Brawo biegacze z Elemont Sp. z o.o. 🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️

  Bieg Firmowy: Remote Edition 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ już za nami!

  Jak zawsze nasze energiczne drużyny spisały się na medal! 🏅

  Dziękujemy Elemontowym zespołom które uzyskały czasy:
  ⚡️ Pędzące Ampery - 02:16:21
  ⚡️ Elemomocni - 02:20:54
  ⚡️ Dziki Elektryki - 02:22:39
  za każdy pokonany kilometr dla podopiecznych z Fundacji Everest.

  🏆 Szczególne wyróżnienie dla Andrzeja z teamu ⚡️ Pędzące Ampery ⚡️, który pokonał dystans 5 km w czasie: 00:21:10 👍

  💪 Dla kogo biegliśmy: https://lnkd.in/eMXayH7

  Całe życie w biegu 🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♂ gdy jest Energia W Działaniu!

  Do zobaczenia za rok! 😉

  👷‍♂️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️
  DZIEŃ ENERGETYKA
  👷‍♂️ Dzień Energetyka ⚡️

  W tym wyjątkowym dniu życzymy aby Wasze niewyczerpane pokłady pozytywnej energii pomagały Wam w realizacji celów zarówno zawodowych jak i prywatnych.

  Jednocześnie dziękujemy za Wasze zaangażowanie i sumienność z którą wykonujecie codzienne obowiązki. Dzięki Waszemu oddaniu z sukcesem realizujemy powierzane nam projekty. 💪🙂
  WIDEORELACJA Z DOSTAWY I MONTAŻU SILOSÓW DO PPR I WAPNA W INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN W ZEC PABIANICE
  👉 Operacja nadgabaryt ukończona w 100%

  🎬 Zobacz DOSTAWĘ I MONTAŻ SILOSÓW DO PPR I WAPNA w Instalacji Odsiarczania i Odazotowania Spalin dla Ciepłowni Miejskiej w Pabianicach na naszym firmowoym kanale YouTube.

  🏗 Zbiorniki są w całości sprefabrykowane na zakładzie produkcyjnym według własnego projektu. Ambitnym wyzwaniem był sam transport zbiorników, których nadgabaryt sięga 4,5 metra średnicy i 23 metrów długości.

  🤜🤛 Brawo dla zespołu Elemont!

  💚 Działamy dla lepszego klimatu! 🌎 🌲 🌳

  👷‍♂️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️
  KONSORCJUM ELEMONT SP. Z O.O. - ENERIA CAT POLSKA SP. Z O.O. WYBUDUJĄ NOWĄ ELEKTROCIEPŁOWNIĘ.
  Nowoczesna inwestycja w układ kogeneracyjny dla Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Skierniewicach. Konsorcjum Elemont Sp. z o.o. - Eneria CAT Polska sp. z o.o. wybudują nową elektrociepłownię.

  👉 🎥 Zobacz wideo z uroczystego podpisania umowy: https://lnkd.in/eQyd_gQ

  W dniu 31 lipca br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pomiędzy Energetyka Cieplna, a Konsorcjum Elemont - Eneria. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych.

  Nowy zakład będzie produkował łącznie 8MW mocy termicznej i elektrycznej i będzie pracować w pod-stawie obciążenia praktycznie przez cały rok. Zapotrzebowanie na ciepło w sezonie zimowym przez sieć ciepłowniczą jest znacznie wyższe od cieplnej mocy nominalnej silników, co powoduje, że jednostkami uzupełniającymi i szczytowymi pozostaną istniejące w Ciepłowni Miejskiej węglowe kotły wodne. Zapo-trzebowanie na ciepło w lecie pokrywane będzie w całości przez silniki gazowe. 

  Dzięki inwestycji zyskany zostanie pozytywny efekt środowiskowy, gdyż nowy blok kogeneracyjny umożliwi EC Skierniewice obniżenie zużycia węgla w ujęciu rocznym o 30% natomiast produkcja energii będzie odbywała się bez zanieczyszczeń pyłowych i znacząco ograniczy emisję związków kwaśnych.  

  Wykonawcą tego zadania będzie konsorcjum firm Elemont-Eneria. 

  Firma Elemont Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane które od ponad 30 lat realizuje złożone projekty w energetyce, przemyśle i ochronie środowiska. W tym czasie spółka uczestniczyła w zainstalowaniu mocy na poziomie ponad 7500 MW zarówno w energetyce konwencjonalnej, przy źró-dłach kogeneracyjnych jak i odnawialnych źródłach energii. 

  Firma Eneria Sp z o.o. jako wyłączny dystrybutor firmy CATERPILLAR zapewni dostawę silników gazo-wych każdy o mocy około 2000kW, co da łączną moc około 8 MWe i 8MWt. Dzięki szerokiemu zespołowi serwisowemu Eneria zapewni wysoką dyspozycyjność instalacji w trakcie jej eksploatacji. 

  Planowany termin przekazania do eksploatacji nowego zakładu to styczeń 2022.  

  👷‍♂️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️
  AKADEMIA MŁODEGO INŻYNIERA - WYWIAD Z DOMINIKIEM
  1. Czym się obecnie zajmujesz w Elemont i na czym polega Twoja praca?
  Obecnie jako Kierownik Projektu, razem z moim zespołem zajmuję się prowadzeniem szeroko pojętego serwisu dla naszych stałych Klientów, do których należą zakłady 3M i BSH we Wrocławiu, GATES w Legnicy oraz BASF w Środzie Śląskiej. Dodatkowo prowadzimy rozbudowę i modernizację zakładu 3M w Janinowie oraz dostarczamy materiały na budowę bloku w elektrowni Turów. Moja praca polega na zarządzaniu projektami - od uruchomienia do zamknięcia, uwzględniając wszystkie etapy - od doradztwa i rozwiązywania pojawiających się problemów, przez ofertowanie, projektowanie i realizację - aż do odbioru. Finalnym etapem jest przekazanie gotowego produktu do Klienta.

  2. Jak wspominasz pierwsze chwile/dni w Elemont? 
  Początki w Elemont wspominam bardzo dobrze, zostałem ciepło przez wszystkich przyjęty i szybko udało mi się nawiązać ze współpracownikami dobry kontakt. Firma nie była jeszcze tak liczna, dlatego często miałem okazję spotykać swoich kolegów zarówno w siedzibie firmy jak i na budowach. Spotkałem ludzi, którzy wiele mnie nauczyli i pomogli we wdrożeniu się do moich obowiązków.

  3. Co było dla Ciebie największym wyzwaniem w trakcie pracy w Elemont?
  Trudno wybrać największe, ponieważ z każdym etapem pojawiały się i nadal się pojawiają coraz to nowe, inne wyzwania, których nie sposób ze sobą porównać. Każdy nowy projekt jest nowym wyzwaniem, ponieważ różni się od poprzedniego, nawet jeśli zleceniodawca jest ten sam. Pojawiają się inne zadania, problemy, które trzeba rozwiązać. Jeśli jednak miałbym wymienić jedno konkretne wyzwanie to myślę, że byłoby nim zdobycie zaufania wśród osób starszych i dużo bardziej doświadczonych w tej pracy ode mnie oraz organizacja czasu pracy czyli przestawienie się z trybu student na pełen etat.

  4. Jakie kompetencje zdobyłeś na przestrzeni ostatnich kilku lat?
  Myślę, że do najważniejszych kompetencji jakie zdobyłem na przestrzeni ostatnich kilku lat mogę zaliczyć umiejętność zarządzania projektem zarówno pod kątem: czasu, kosztów, planowania zasobów ludzkich i dostaw materiałów. Kolejnym obszarem, który udało mi się rozwinąć jest obszar budowania relacji interpersonalnych, pomaga mi to na co dzień w kontakcie z osobami z mojego zespołu oraz z Klientami.  Dodatkowo, dochodzi do tego umiejętność stosowania odpowiednich narzędzi programowych.

  5. W jakich szkoleniach miałeś okazję brać udział podczas zatrudnienia w Elemont? 
  Miałem okazje uczestniczyć już w wielu szkoleniach, ale myślę, że warto tutaj wspomnieć o cyklu szkoleń wewnętrznych w ramach Akademii Młodego Inżyniera, który funkcjonuje w Elemont. Obejmuje on szereg dedykowanych szkoleń dla konkretnych stanowisk w strukturze. Uczestnictwo w tych spotkaniach pomogło mi poszerzyć i zdobyć wiedzę m.in. w zakresie zarządzania projektami, zarządzania zespołem, prowadzenia negocjacji handlowych, czy zarządzania kosztami.

  6. Kto jest Twoim mentorem/tutorem? 
  Po zatrudnieniu w Elemont trafiłem pod skrzydła Krzysztofa i to właśnie on w dużej mierze ukształtował mnie na początku jako inżyniera, a później kierownika. Był zarówno moim przełożonym, jak i nauczycielem, a przede wszystkim prawdziwym przyjacielem, którym jest do dziś. Wprowadził mnie w tajniki prowadzenia budowy oraz zarządzania całymi projektami. Kolejną osobą, która miała duży wpływ na mój rozwój był Marcin, z którym zrealizowaliśmy wiele projektów przy, których mogłem utrwalić swoją wcześniejszą wiedzę oraz nauczyć się kolejnych, nowych rozwiązań.

  7. Co jest dla Ciebie najważniejsze w codziennej pracy?
  Dla mnie najważniejsza w codziennej pracy jest dobra atmosfera i szacunek do drugiego człowieka. Ważna jest też szczerość i pozytywne nastawienie, a także chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i wzajemne wsparcie podczas rozwiązywania sytuacji trudnych i problemowych.

  8. Jakiej rady udzieliłbyś Młodym Inżynierom, którzy rozpoczynają swoją karierę w Elemont?
  Przede wszystkim, żeby nie bali się zadawać pytań, nawet kilka razy o to samo – to jedyny sposób, aby dobrze nauczyć się nowych rzeczy. Powinni wiedzieć, że początki zawsze są trudne, ale najważniejsze jest zdobywanie doświadczenia i praktyki zawodowej. Myślę, że każdy z początkujących inżynierów powinien z pokorą przyjmować rady starszych, bardziej doświadczonych kolegów i współpracowników, bo doświadczenie, pełne zaangażowanie i współpraca są według mnie kluczem do sukcesu. 
   
  WIDEORELACJA Z BUDOWY INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN W ZEC PABIANICE
  W maju bieżącego roku minął równy rok od podpisania przez Elemont ważnej umowy na realizację Instalacji Oczyszczania Spalin w Ciepłowni miejskiej w Pabianicach. Link do artykułu na portalu Linked In - link.

  Równy rok po tym wydarzeniu jesteśmy na froncie budowy i mamy przyjemność zaprezentować Państwu wideorelację z tego wydarzenia. Co przez ten czas udało nam się osiągnąć? Poniżej link do naszej wideorelacji na naszym kanale YouTube:

  WIDEORELACJA Z BUDOWY INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN W ZEC PABIANICE
   
  DOŁĄCZAMY DO AKCJI #NIEZWALNIAJMY
  📢 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że ⚡️Elemont Sp. z o.o. 👷‍♂️👷‍♀️ dołącza do akcji #niezwalniajmy.

  Głównym celem tej inicjatywy #Niezwalniajmy jest ochrona miejsc pracy dlatego przystępując do akcji deklarujemy, że jeśli zajdzie konieczność obniżenia kosztów z powodu pandemii, w pierwszej kolejności będą one związane z redukcją tych, które nie dotyczą zatrudnienia. 💪 Tym samym zachęcamy do tego inne organizacje, pokazując, że można! 👍 Organizatorem akcji jest portal pracy zdalnej i elastycznej - Homejob.

  ⤵️ Więcej informacji o akcji znajdziecie https://lnkd.in/ggwTgSv

  ⚡️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! ⚡️
  BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA!
  ⛑ Nasi koledzy i koleżanki, którzy większość swojego czasu spędzają na budowach są cyklicznie szkoleni z zakresu BHP.

  👉 W związku z tym, że dbamy o bezpieczeństwo wszystkich pracowników tym razem zorganizowaliśmy szkolenia z pierwszej pomocy oraz PPOŻ dla osób, które dużą część swojego czasu spędzają w naszych biurach w Opolu, Wrocławiu i Katowicach. Spotkanie zawierało część merytoryczną oraz praktyczną. Pod okiem naszego eksperta - Ani Malickiej, wszyscy uczestnicy mieli okazję przećwiczyć techniki udzielania pierwszej pomocy oraz oswoić się z używaniem defibrylatora AED.

  ⚡️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! ⚡️
  ELEMONT WŚRÓD NAJLEPSZYCH PRACODAWCÓW W POLSCE!
  Firma Elemont od lat pracuje na miano solidnego pracodawcy. Przedsiębiorstwo mocno dba o bezpieczeństwo i higienę pracy, zapewnia pracownikom atrakcyjne systemy motywacyjne oraz wspiera ich w osobistym rozwoju. 
   
  Elemont to nowoczesna spółka inżynieryjno-budowlana, która od 30 lat oferuje klientom kompleksową obsługę w wielu obszarach gospodarki, głównie w sektorze  energetyki, przemysłu i ochrony  środowiska.  Jesteśmy firmą, która w ostatnim czasie została laureatem wielu konkursów, jednak to znalezienie się w gronie Solidnych Pracodawców, jest dla nasz szczególnie ważne. 
   
  Jest nam niezmiernie miło, że nasz trud i zaangażowanie, które każdego dnia wkładamy w tworzenie komfortowego środowiska pracy, został doceniony. Mamy świadomość, że to właśnie ludzie – pracownicy Elemont- są podstawą naszego sukcesu i świadczą o sile przedsiębiorstwa. Zależy nam na budowaniu trwałych i długofalowych relacji z naszymi pracownikami, dlatego wewnątrz organizacji wprowadzamy profesjonalne rozwiązania personalne, dbamy o motywację i staramy się odpowiadać na  potrzeby osób, które z nami współpracują. Pragniemy aby środowisko pracy, które wszyscy współtworzymy, opierało się na wzajemnym szacunku i pozytywnych, szczerych relacjach. 
   
  Tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 2019  utwierdza nas w przekonaniu, ze nasze wysiłki przynoszą zamierzone efekty i są doceniane także na zewnątrz. Nagroda dla  Elemont to efekt aktywności firmy na różnych płaszczyznach, została przyznana m.in. za współpracę z uczniami i studentami, którym oferujemy szereg możliwości w ramach naszej działalności - organizując warsztaty, wykłady oraz umożliwiając im odbycie praktyk i staży w strukturach firmy. To co bez wątpienia wyróżnia firmę Elemont na rynku to ugruntowany program rozwoju kariery. Osoby z potencjałem, które rozpoczynają współpracę z Elemont na stanowisku stażowym od razu przystępują do Akademii Młodego Inżyniera, która obejmuje szereg szkoleń wewnętrznych. Jest to jasna i klarowna ścieżka rozwoju, w ramach której, na każdym stanowisku, pracownik zdobywa konkretne kwalifikacje i uprawnienia, co umożliwia mu sprawne przejście na wyższe stanowisko- od Stażysty, przez Inżyniera aż do Kierownika Robót Elektrycznych i Kierownika Projektu. 

  Dużym atutem Elemont jest fakt, że firma finansuje:
  • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
  • uprawnienia budowlane
  • certyfikat MS Project
  • certyfikat PRINCE2, IPMA
  • kształcenia w zakresie parametrycznego modelowania informacji o budynku (BIM) 
  Powyższe działania świadczą o tym, że osoba, która rozpoczyna pracę w firmie jest objęta kompleksową opieką i zostaje sprawnie przeprowadzona przez dedykowaną jej ścieżkę kariery.

  Ponadto, z uznaniem spotkały się również działania podejmowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, takie jak prowadzony wolontariat pracowniczy oraz wdrażane akcje proekologiczne. 

  Wiemy, że o sukcesach firmy decydują ludzie, którzy ją tworzą, dlatego nieustannie chcemy tworzyć przyjazną  i przede wszystkim komfortową atmosferę pracy.  Zależy nam na tym, by wszyscy, którzy spędzają w firmie dużą część swojego życia, czuli się docenieni, usatysfakcjonowani i spełnieni. 
   
  ELEMONT ECONSTRUCTION NA VII KONFERENCJI „KOGENERACJA - TECHNOLOGIE, REALIZACJA INWESTYCJI, FINANSOWANIE”,
  ⚡🌱 Elemont ecOnstruction na VII Konferencji „Kogeneracja - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”, którego organizatorem było Wydawnictwo „Nowa Energia”.👍  

  Poznaj zespół Elemont ecOnstruction: 
  👉 Wojciech Wałach, dyrektor handlowy Elemont ecOnstruction
  👉 Rafał Płaza, kierownik projektu Elemont ecOnstruction
  👉 econstruction.pl

  Celem konferencji było przeprowadzenie dyskusji i przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu:
  • Długoterminowa strategia energetyczna Europy i Polski - przyszłość kogeneracji w Polsce,
  • Przechodzenie od paliw kopalnych do odnawialnych w realiach Polski,
  • Przykłady innowacyjnych rozwiązań kogeneracji i trójgeneracji, w technologiach niskiej emisji ... czy możemy obecny czas uznać za nową rewolucję w polskiej energetyce?
  • Celowość modernizacji źródeł generacji i ciepła; źródła finansowania i celowość działalności modernizacyjnej w energetyce w obszarze poprawy efektywności energetycznej,
  • Alternatywy dla węgla; czy spalanie węgla może być ekologiczne; jeżeli tak to ja wobec tego, ograniczyć niską emisji w nowym modelu ciepłownictwa?
  • Mikro kogeneracja w energetyce rozproszonej.
  Partner: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

  ⚡ energia w działaniu 🌱 dla lepszego klimatu! ⚡
  ELEMONT PONOWNIE LAUREATEM DIAMENTÓW FORBES.
  💎 Elemont Sp. z o.o. po raz kolejny wśród liderów polskiej przedsiębiorczości! To nie koniec nagród w tym roku. Jest nam bardzo miło poinformować o tym, że Elemont został Laureatem Diamentów Forbes.💎
  ⚡️ Dziękujemy naszym Pracownikom, Klientom i Partnerom za zaufanie, wsparcie i zaangażowanie! 👏👌
  ⚡️ Jako nowoczesna spółka inżynieryjno-budowlana, staramy się realizować projekty na miarę naszych ambicji i pasji, co często skłania nas do wyznaczania nowych standardów jakości.
  👉 Więcej o naszej firmie Elemont na stronie Forbes Polska - link
  Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat!
  ELEMONT LAUREATEM NAGRODY ORŁY WPROST!
  Orły Wprost to nagroda dla tych firm, które nie tylko spełniają wymagające warunki finansowo-gospodarcze ale również wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju.

  Dziękujemy Wprost wyróżnienie naszej firmy Elemont Sp. z o.o. Wyróżnienie odebrał Janusz Budziak, Dyrektor Obszaru Sprzedaży AKPiA.
  Symbolem wyróżnienia stało się godło Państwa Polskiego - wizerunek Orła Białego - które wisiało w siedzibie Prezydenta i Rządu II RP od roku 1945 przy 43 Eaton Place w Londynie, tzw. „Zamku”.
   
  🏆 LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2019 ROZDANE!
  Opolska Izba Gospodarcza przyznała nagrodę Złoty Laur w kategorii w kategorii:

  MANAGER, LIDER SPOŁECZNO - GOSPODARCZY
  dla TOMASZA SADOWSKIEGO,
  Prezesa Zarządu firmy Elemont Sp. z o.o.

  ⚡ Dziękujemy za docenienie wkładu firmy Elemont, Lidera zaangażowanego od 30 lat na polu społecznym i gospodarczym.🥇

  Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji, organizowana przez Opolską Izbę Gospodarczą przyznaje nagrody dla samorządowców, przedsiębiorców i osób zasłużonych dla regionu.

  Uroczyste wręczenie nagród, które odbyło się w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera, było transmitowane przez TVP3 Opole.

  👉 Zobacz transmisję z Galii wręczenia nagród: http://bit.ly/3ajHWdN
  JUBILEUSZOWA GAZELA BIZNESU 2019 DLA ELEMONT
  Dziennik Puls Biznesu opublikował jubileuszową XX Edycję Rankingu Gazele Biznesu 2019.

  🏅Niezmiernie nam miło poinformować, że firma Elemont Sp. z o.o. po raz kolejny znalazła się w gronie najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP.

  ⚡️Dziękujemy całemu zespołowi Elemont! 👍

  #GazeleBiznesu #Elemont
  ZASILAMY TWOJĄ POMYŚLNOŚĆ W 2020 ROKU
  🎄 ​​​​​​Elemont składa wszystkim pracownikom, klientom, kontrahentom, znajomym Elemontu, najserdeczniejsze życzenia wszelkich pomyślności oraz sukcesów na rok 2020 wraz z podziękowaniami za dotychczasową energetyczną współpracę 🎅⚡️
   
  32 edycjia Akademickie Targi Pracy Campus Recruitment już za nami.
  🤝 Dziękujemy za wszystkie energetyczne ⚡️ rozmowy na 32 edycji Akademickie Targi Pracy Campus Recruitment.

  Nasza firma czeka na rozpoczęcie współpracy z Tobą!

  📧 Wyślij jeszcze dziś CV za pomocą formularza na naszej stronie www: https://elemont.pl/kariera.php

  ✍️ Aplikacje przyjmujemy również bezpośrednio na zasil@elemont.pl
  Zasil Elemont!

  Organizatorzy: Fundacja Manus, Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej - Career Services, Politechnika Wrocławska,
  Zapraszamy na naszą odmienioną stronę internetową www.elemont.pl
  Na naszej stronie www.elemont.pl znajdziesz aktualności z życia Elemont Sp. z o.o., nowe oferty pracy, zrealizowane inwestycje i wiele innych przydatnych informacji podanych w innowacyjny sposób! 🤓

  #Elemont #ZasilElemont
  Dzień bez Samochodu
  ⚡ 22 września odbył się Dzień bez Samochodu, który w tym roku przypadł na niedzielę, dlatego Elemont obchodził go odrobinę później.

  🤸‍♀️🏂🚴‍♀️🛴🚲🚃

  23 września, w poniedziałek, nasz zespół napędzany "energią w działaniu dla lepszego klimatu" podjął się wyzwania przemierzenia tras do pracy mierzących od 10 km do 490 km środkami lokomocji innymi niż samochód...

  🤸‍♀️🏂🚴‍♀️🛴🚲🚃

  Wykorzystaliśmy rowery, hulajnogi, rolki, pociągi oraz mięśnie własnych nóg ..💪

  Wszystkim pracownikom gratulujemy zapału, pomysłowości oraz świetnej kondycji!
  Kameleon Łazik - przygód ciąg dalszy
  ⚡ 🤖 Łazik Kameleon skonstruowany przez Studentów Politechniki Opolskiej wspieranych "energią w działaniu" zajął 5 miejsce na European Rover Challenge!

  Z zadaniami najlepiej poradził sobie zespół IMPULS z Politechniki Świętokrzyskiej - zwycięzcy zeszłorocznej edycji imprezy. Na drugim miejscu byli konstruktorzy z krakowskiego zespołu AGH Space Systems, a trzecie miejsce zajęli studenci Politechniki w Ostrawie działający w zespole RoverOva. Poniżej szczegółowe wyniki punktowe pierwszych pięciu drużyn:

  📎 IMPULS (Politechnika Świętokrzyska) - 493,5
  📎 AGH Space Systems (AGH) - 438
  📎 RoverOva (Politechnika w Ostrawie) - 335,5
  📎 SKA Robotics (Politechnika Warszawska) - 329
  📎 Kameleon (Politechnika Opolska) - 326,5

  Na rozdanie nagród przyjechał premier Mateusz Morawiecki, który wręczył statuetkę dla zwycięskiej drużyny.

  💪 Dla zainteresowanych więcej informacji:
  http://roverchallenge.eu/pl/2019/09/15/wyniki-erc-2019/

  #Elemont
  Forum Ciepłowników Polskich 2019
  Elemont ecOnstruction na XXIII Forum Ciepłowników Polskich 15-18 września w Hotelu Amber Baltic!

  Zapraszamy do spotkania z Elemont ecOnstruction!

  Umów spotkanie z naszymi przedstawicielami: elemont@elemont.pl!
  XXI Sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW
  ⚡ JUŻ W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK ⚡

  💚 „Serce polskiej energetyki bije w Bełchatowie”
  i...
  energia Elemont również działa w Bełchatowie!

  na

  📍 XXI Sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW
  📍 9-11 września 2019
  📍 w Hotelu Sport!

  ⚡ Zapraszamy do spotkania z Elemont!

  📧 Umów spotkanie z naszymi przedstawicielami: elemont@elemont.pl!
  NOWY DZIAŁ W ELEMONT
  Co nowego robimy?
  ⚡️ W oddziale wrocławskim firmy Elemont prężnie rozwija się dział Infrastruktury Drogowej i Serwisu poszerzając wachlarz ofertowy Elemont o kolejną usługę! W kompleksowych usługach nowego działu znajdują się: realizacja inwestycji drogowych w zakresie robót elektrycznych projektowanie sieci kablowych elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia budowa, eksploatacja, serwis oświetlenia przemysłowego, drogowego, iluminacji obiektów architektonicznych, placów, mostów oraz parków budowa, eksploatacja, serwis urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych realizacja projektów związanych z wykonaniem i wdrożeniem organizacji ruchu drogowego
  LINKEDIN + FACEBOOK
  Dołącz do Energii Elemont

  Drodzy Czytelnicy,

  Elemont działa w kilkunastu lokalizacjach Polski oraz na Facebooku i LinkedIn!
  Dowiedz się, co nowego w branży, kto z nami pracuje, gdzie działamy, kogo szukamy, co dzieje się w biurze, co dzieje się na budowach, gdzie możesz nas spotkać, co robimy, jak żyjemy, gdzie wypoczywamy, jakie hobby ostatnio nas pochłonęło, co czytamy, jak zasilamy nasze i Twoje pomysły!


  Zapraszamy do lajkowania i do kontaktu!
  KIERMASZ KSIĄŻKI
  Nowa "tradycja" firmowa!

  Rozpoczął się sezon urlopowy i mamy więcej czasu nie tylko na bieganie, jazdę na rowerze i wspinanie się po górach! (jak to zwykle bywa z roznoszącą nas energią elemontu…)
  Inżynierowie Elemont na wzór starożytnych hołdują idei kalokagathii, czyli… (?)

  Czytamy! Dużo i energetycznie.

  Z tego powodu 12 lipca w oddziale wrocławskim debiutował Kiermasz Książki! Nasze prywatne biblioteczki oraz biblioteczki zaprzyjaźnionych placówek zostały zasilone na całe wakacje.
  Kolejna edycja Kiermaszu Książki w Opolu – w czwartek!
  CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ
  Wyróżnienie za rok 2018 przyznane Elemont

  CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ
  Bisnode Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie, które jest nadawane firmom o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według danych Bisnode Polska. Wyróżnieni Certyfikatem to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. Tylko 1% firm na rynku znajduje się w elitarnym gronie wyróżnionych – w tym Elemont!
  ELEMONT SHOWTRUCK
  Spotkanie ze studentami Politechniki Opolskiej

  ⚡ Nic tak nie dodaje energii do działania jak spotkanie ze studentami Politechniki Opolskiej zainteresowanymi najnowocześniejszymi rozwiązaniami z obszaru automatyki!

  Tym razem, przy współpracy z Endress+Hauser, mieliśmy okazję pokazać studentom Politechniki Opolskiej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki wystawę showtruck i porozmawiać o praktycznych aspektach automatyki przemysłowej.

  Na zwiedzających wystawę studentów czekał doradca techniczny oraz specjaliści w zakresie pomiaru przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury i analizy fizykochemicznej, z którymi można było przedyskutować zagadnienia dotyczące aplikacji pomiarowych.

  Rafał Tarnogrodzki i Jakub Kwiatkowski, reprezentujący nasz dział AKPiA, z zaangażowaniem odpowiadali na pytania studentów, opowiadali o wyzwaniach stojących przed osobami wiążącymi swoją przyszłość z automatyką i zachęcali ich do odważnego testowania prezentowanych modeli sprzętu. Rafał Tarnogrodzki również przeprowadził wykład pt. „Automatyka przemysłowa w praktyce”, realizowany w ramach Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości.

  ⚙️ Podczas spotkania znalazła się także przestrzeń do rozmów o budowaniu swojej kariery zawodowej razem z naszą firmą – dzięki programom praktyk absolwenckich i pracy w Elemont Sp z o.o.

  #ZasilElemont
  NA MECIE BIEGU FIRMOWEGO 2019
  Kto był najszybszym Pędzącym Amperem?

  ⚡️ Pędzące Ampery Elemontu niemal niezauważone dobiegły do mety, po drodze dzieląc się energią z innymi zawodnikami! Dziękujemy Wam Drogie Pędzące Ampery!

  Tak jak obiecaliśmy w piątek, dziś przedstawiamy trzy najszybciej Pędzące Ampery:
  Andrzej Mendel
  Andrzej Ignaszewski
  Marek Chrapkiewicz
  ——————————–
  Dziękujemy również Fundacji Everest!
  W tym roku biegliśmy dla: Podopieczni Bieg Firmowy

  #EnergiaWDziałaniu! #BiegFirmowy
  PĘDZĄCE AMPERY ZNOWU W AKCJI
  18 maja Bieg Firmowy we Wrocławiu

  ⚡️ Pędzące Ampery Elemontu jutro mkną w Biegu Firmowym 2019 w turze II!

  Strzeżcie się.
  LUB
  Kibicujcie:
  Łukaszowi, Patrycji, Przemysławowi, Krzysztofowi i Katarzynie,
  Michałowi, Pawłowi, Piotrowi, Pawłowi i Andrzejowi
  Marcinowi, Andrzejowi, Pawłowi, Markowi i Sławomirowi !

  Niebawem poinformujemy, kto tym razem okazał się najszybszym Pędzącym Amperem Elemontu !

  #EnergiaWDziałaniu! #BiegFirmowy
  GALA DIAMENTY FORBESA
  Obsypani Diamentami w Katowicach

  Druga gala „Diamenty Forbesa” za nami!

  Nagrodę za zajęcie I miejsca w województwie opolskim w imieniu firmy Elemont odebrał Wojciech Wałach, dyrektor handlowy działu Ochrony Środowiska ecOnstruction!

  ⚡️ Jeszcze raz dziękujemy całemu zespołowi i grupowej „energii w działaniu”!

  ⚡️ Z tej okazji również przypominamy artykuł umieszczony na stronie forbes.pl: http://bit.ly/2MHjNn1
  ELEMONT ECONSTRUCTION NA WIOSENNYM SPOTKANIU Z CIEPŁOWNIKAMI
  Odwiedź nas w Zakopanym!

  Elemont ecOnstruction na XXVI Sympozjum „Wiosenne Spotkanie Ciepłowników”
  24-26 kwietnia, Zakopane, Hotel Nosalowy Dwór

  ⚡️ Zapraszamy na nasze malownicze stanowisko zlokalizowane na tarasie hotelu!

  Porozmawiamy między innymi na tematy związane z:
  • instalacjami oczyszczania spalin, ścieków
  • technologiami ochrony środowiska dla energetyki komunalnej i przemysłowej,
  • rozwiązaniach podnoszących efektywność energetyczną!
  Zapowiedź konferencji:
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1nxJI8U5OIo
  ŻYCZENIAMI ZASILAMY W ENERGIĘ DO DZIAŁANIA!
  Wszystkim pracownikom, klientom, kontrahentom, znajomym Elemontu, kolegom królika i zająca...

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  MŁODSZY ADMINISTRATOR INFRASTRUKTURY IT ( WROCŁAW)
  zobacz
  SPECJALISTA DS.OFERTOWANIA - AKPiA/BMS (WROCŁAW)
  zobacz
  PŁATNA PRAKTYKA W DZIALE OFERTOWANIA ( OPOLE)
  zobacz
  PŁATNA PRAKTYKA W OBSZARZE REALIZACJI ( OPOLE)
  zobacz
  KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH (CAŁA POLSKA)
  zobacz
  KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( WOJ.DOLNOŚLĄSKIE I OPOLSKIE)
  zobacz
  KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( REGION POLSKI CENTRALNEJ)
  zobacz
  ELEKTROMONTER W DZIALE REALIZACJI ( CAŁA POLSKA)
  zobacz
  ELEKTROMONTER W DZIALE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (WROCŁAW I OKOLICE)
  zobacz
  ELEKTROMONTER (OPOLE I MIEJSCA REALIZOWANYCH BUDÓW)
  zobacz
  ELEKTROMONTER/BRYGADZISTA (WROCŁAW I TEREN WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO)
  zobacz
  INŻYNIER BUDOWY (CAŁA POLSKA)
  zobacz
  MŁODSZY INŻYNIER
  zobacz
  BRYGADZISTA – ELEKTROMONTER (OPOLSKIE)
  zobacz

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  ELEMONT NAKRĘCIŁ SIĘ NA POMAGANIE
  zobacz
  TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE
  zobacz
  AKCJA RENOWACJI DOMU DLA DZIECI „NADZIEJA”
  zobacz
  ZBIÓRKA ARTYKUŁÓW DLA DZIECI
  zobacz
  MOC ELEMONTOWYCH PREZENTÓW DLA TECHNIKUM ELEKTRYCZNEGO
  zobacz
  WSPARCIE „ELEKTRYCZNIAKA” W WYJEŹDZIE DO USA – ODYSEJA UMYSŁU
  zobacz
  ŁAZIK NAGRODZONY! V MIEJSCE W ZAWODACH ŁAZIKÓW.
  zobacz
  DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
  zobacz
  DZIEŃ TECHNIKA , DZIEŃ PRACOWNIKA – ODSŁONIĘCIE TABLICY ELEMONT W ZSZ W BRZEGU.
  zobacz
  ELEMONT Z MEDALEM IM. ANTONIEGO PLAMITZERA!
  zobacz
  MIKOŁAJKI W TECHNIKUM ELEKTRYCZNYM
  zobacz
  LEKCJA 5 PRZEWODNIK ELEKTRYZUJĄCA NAUKA
  zobacz
  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  zobacz
  ZIMOWA WYPRAWA ELEMONT W TATRY WYSOKIE
  zobacz
  ELEMONT – ZŁOTY SPONSOR KONKURSU MISS OPOLSZCZYZNY
  zobacz
  POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
  zobacz

  KONTAKT

  Elemont Sp. z o.o.
  NIP: 7540136882
  TEL: +48 77 543 23 95
  E-mail: elemont@elemont.pl

  Siedziba Opole
  ul. Dobrzeńska 72b
  45-920 Opole

  Oddział Wrocław
  ul. Kwiatkowskiego 4
  52-407 Wrocław

  Oddział Katowice
  ul. Żeliwna 43
  40-852 Katowice
  NAPISZ DO NAS
  Elemont Sp. z o.o.
  Serwis 7/24h
  Tel: +48 77 543 23 95
  Tel: 726 801 900
  E-mail: elemont@elemont.pl
  E-mail: serwis@elemont.pl

  Wiadomość została wysłana

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  MŁODSZY ADMINISTRATOR INFRASTRUKTURY IT ( WROCŁAW)
  OPIS STANOWISKA

  Do Twoich zadań będzie należało:
  • Przyjmowanie, weryfikacja i obsługa techniczna zgłoszeń użytkowników firmy
  • Nadzór nad kopiami zapasowymi oraz nad aktualizacjami komputerów ( WSUS)
  • Zarządzanie usługami katalogowymi w domenie
  • Zarządzanie sprzętem teleinformatycznym
  • Uczestnictwo w projektach związanych z rozbudową systemów i aplikacji IT w organizacji
  • Dbanie o poprawne działanie komputerów, sieci komputerowej oraz urządzeń peryferyjnych.
  OFERUJEMY
  • Stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
  • Umowę o pracę lub współpracę
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Prywatne ubezpieczenie grupowe
  • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń
  • Możliwość awansu w strukturze firmy
  • Profesjonalne wsparcie doświadczonego zespołu 
  WYMAGANIA

  Zgłoś się do nas jeśli:
  • Posiadasz minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą IT w organizacji
  • Posiadasz wiedzę z zakresu środowiska domenowego Windows Serwer oraz Fileserver
  • Rozumiesz zagadnienia LAN/WAN TCP/IP
  • Masz wiedzę lub doświadczenie w zarządzaniu produktami office 365 (teams,onedrive itp)
  • Posiadasz wiedzę z zakresu budowy komputera, masz doświadczenie w obszarze diagnozowania problemów i naprawiania sprzętu software i hardware
  • Znasz język angielski i potrafisz płynnie czytać dokumentację
  • Jesteś otwarty na pracę z ludźmi i potrafisz działać efektownie i wielozadaniowo
  • Posiadasz prawo jazdy kat. B
  Mile widziane będzie:
  • Znajomość Linuxa w zakresie zarządzania i konfiguracji
  • Znajomość konfiguracji usług webowych apache/sftp/ ftp
  • Znajomość języków skryptowych: bash/ python/powershell
  • Znajomość protokołów pop3/imap/S/MIME/PG

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  SPECJALISTA DS.OFERTOWANIA - AKPiA/BMS (WROCŁAW)
  OPIS STANOWISKA
  • Analiza specyfikacji, wymagań i dokumentacji technicznych
  • Przygotowywanie przedmiarów i specyfikacji materiałowych
  • Sporządzanie kosztorysów  na podstawie dokumentacji projektowej
  • Opracowywanie zapytań ofertowych i analiza ofert od poddostawców
  • Współpraca z pozostałymi działami firmy w ramach przygotowania wycen
  • Udział w opracowaniu ofert handlowych
  OFERUJEMY
  • Stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
  • Umowę o pracę lub współpracę
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Prywatne ubezpieczenie grupowe
  • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń
  • Możliwość awansu w strukturze firmy
  • Profesjonalne wsparcie doświadczonego zespołu 
  WYMAGANIA
  • Wykształcenie wyższe techniczne ( preferowana Automatyka i Robotyka)
  • Min. roczne doświadczenie w pracy w firmie projektowej, integratorskiej lub wykonującej montaże w branży automatyki
  • Odpowiedzialności i chęci rozwijania się,
  • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej z zakresu automatyki
  • Podstawowa wiedza z zakresu instalacji automatyki oraz systemów sterowania i wizualizacji
  • Znajomość programu Excel
  • Mile widziane doświadczenie w kosztorysowaniu lub projektowaniu  instalacji automatyki, szaf systemów sterowania, PLC/SCADA
  • Mile widziane doświadczenie w pracy przy uruchomieniach instalacji automatyki (w elektrowniach lub obiektach przemysłowych), nadzorze nad montażem lub prefabrykacji szaf sterowania

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  PŁATNA PRAKTYKA W DZIALE OFERTOWANIA ( OPOLE)
  OPIS STANOWISKA

  W trakcie praktyki będziesz wspierał dział ofertowania w różnych zadaniach:
   
  • Przygotowywaniu zapytań ofertowych i analizie ofert od dostawców urządzeń i systemów
  • Zliczaniu elementów z dokumentacji technicznej
  • Tworzeniu zestawień w Excelu
  • Wycenie robót branży elektrycznej
  • Analizie dokumentacji pod kątem kompletności
  • Analizie dokumentacji pod kątem rozwiązań zamiennych i równoważnych
  • Administracyjnym wsparciu działu
  OFERUJEMY
  • Możliwość nauki pod okiem najlepszych specjalistów w branży 
  • Pracę pełną wyzwań i możliwości rozwoju zawodowego
  • Umowę o praktykę absolwencką na okres 3 miesięcy
  • Atrakcyjne wynagrodzenie płatne od pierwszego miesiąca praktyk
  • Niezbędne narzędzia pracy oraz nieograniczony dostęp w biurze do dobrej kawy, herbaty i wody
  WYMAGANIA

  Aplikuj do nas jeżeli
   
  • Posiadasz status absolwenta uczelni wyższej technicznej ( preferowane kierunki: elektronika, elektrotechnika, automatyka lub pokrewne)
  • Interesuje Cię praca w firmie związanej z branżą elektryczną
  • Jesteś osobą kreatywną, skuteczną w działaniu i chętną do nauki
  • Będziesz w dyspozycji do praktyk przez minimum 20 godzin w tygodniu
  • Obsługa MS Office  nie stanowi dla Ciebie problemu
  • Mile widziana znajomość Auto CAD

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  PŁATNA PRAKTYKA W OBSZARZE REALIZACJI ( OPOLE)
  OPIS STANOWISKA

  W trakcie praktyki będziesz wspierał dział  w różnych zadaniach:

   
  • Weźmiesz aktywny udział w realizacji projektu, na wybranych etapach realizacji budowy
  • Zostaniesz zapoznany/-a  z dokumentacją techniczną projektu
  • Będziesz miał/-a okazję współuczestniczyć w prowadzeniu dokumentacji technicznej
  • Zostaniesz zaangażowany/-a w przygotowane zestawień i raportów danych dotyczących realizacji
  • Będziesz wspierał/-ła Inżynierów, Kierownika Robót i Kierownika Projektu w realizacji ich codziennych zadań

  A wszystko to pod okiem najlepszych fachowców!
   
  OFERUJEMY
   
  • Możliwość nauki pod okiem najlepszych specjalistów w branży 
  • Pracę pełną wyzwań i możliwości rozwoju zawodowego
  • Umowę o praktykę absolwencką na okres 3 miesięcy
  • Atrakcyjne wynagrodzenie płatne od pierwszego miesiąca praktyk
  • Niezbędne narzędzia pracy oraz nieograniczony dostęp w biurze do dobrej kawy, herbaty i wody
  WYMAGANIA
   
  • Posiadasz status absolwenta uczelni wyższej technicznej ( preferowane kierunki: elektronika, elektrotechnika, automatyka lub pokrewne)
  • Interesuje Cię praca w firmie związanej z branżą elektryczną
  • Jesteś osobą kreatywną, skuteczną w działaniu i chętną do nauki
  • Będziesz w dyspozycji do praktyk przez minimum 20 godzin w tygodniu
  • Obsługa MS Office  nie stanowi dla Ciebie problemu
  • Mile widziana znajomość Auto CAD

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH (CAŁA POLSKA)
  OPIS STANOWISKA

  Do Twoich zadań należeć będzie:
  • Nadzór nad powierzonym kontraktem w zakresie realizacji zadań zgodnie z założoną dokumentacją projektową, harmonogramem i w ramach ustalonego budżetu
  • Kierowanie pracami na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji
  • Nadzór nad procesem wykonania  prac budowlanych/ konstrukcyjnych/ instalacyjnych
  • Utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru autorskiego
  • Sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy i dokumentacji powykonawczej
  • Zamawianie materiałów oraz kontraktacja podwykonawców poprzez współpracę z działem zakupów
  • Koordynowanie prac podległych pracowników
  • Koordynowania prac brygad montażowych oraz podwykonawców
  • Kontrola nad procedurami BHP i ISO w powierzonym zakresie współpracy z przełożonymi na wszystkich etapach realizacji kontraktu
  OFERUJEMY
   
  • Stabilne zatrudnienie w nowowcześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
  • Umowę o pracę lub współpraca w ramach B2B
  • Atrakcyjny system wynagradzania
  • Niezbędne narzędzia pracy: telefon, komputer, samochód
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Możliwość przystapienia do ubezpieczenia prywatnego
  • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w różnych formach szkoleń
  • Samodzielność  w działaniu
  WYMAGANIA

  •    Uprawnień budowalnych do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
  •    Doświadczenia zawodowego w realizacji projektów wielobranżowych, preferowane w obszarze przemysłowym
  •    Doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót - minimum 3 lata 
  •    Gotowości do pracy w delegacji na terenie całej Polski (głównie w południowej i centralnej części Polski, woj. Śląskie, Dolnośląskie, Łódzkie) 

  •    Praktyczna wiedza w obszarze technicznych warunków realizacji robót w zakresie niezbędnym do organizacji oraz nadzoru nad procesem realizacji inwestycji 
  •    Znajomość prawa budowlanego 
  •    Samodzielność, komunikatywność, inicjatywa i dobra organizacja pracy

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( WOJ.DOLNOŚLĄSKIE I OPOLSKIE)
  OPIS STANOWISKA

  Nadzór nad powierzonym kontraktem w zakresie:
  • Realizacji terminowości i jakości prac, w ramach założonego budżetu
  • Nadzór nad procesem wykonania instalacji elektrycznych
  • Utrzymywania bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru inwestorskiego
  •  Sporządzania i przechowywania dokumentów budowy
  • Kierowania pracami na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji
  • Zamówień materiałów (poprzez współpracę z działem zamówień)
  • Koordynowania prac podległych pracowników
  • Koordynowania prac brygad montażowych oraz podwykonawców
  • Kontroli nad wykonywaniem dokumentacji podwykonawczej
  • Kontroli nad procedurami BHP i ISO w powierzonym zakresie współpracy z przełożonymi na wszystkich etapach realizacji kontraktu
  OFERUJEMY
  • Stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
  • Umowę o pracę lub współpracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie, w tym wsparcie w okresie wyjazdów służbowych
  • System premii i nagród
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Prywatne ubezpieczenie grupowe
  • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń
  • Możliwość awansu w strukturze firmy
  • Dużą samodzielność w działaniu
  WYMAGANIA
  • Ukończone studia wyższe inżynierskie
  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych
  • Doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych
  • Praktyczna wiedza w obszarze technicznych warunków realizacji robót w zakresie niezbędnym do organizacji oraz nadzoru nad procesem  realizacji inwestycji
  • Znajomość prawa budowlanego
  • Gotowość do pracy w delegacji w regionie Polski Południowo-zachodniej ( głównie województw dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, lubuskiego)
  • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, dobra organizacja pracy

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( REGION POLSKI CENTRALNEJ)
  OPIS STANOWISKA

  Nadzór nad powierzonym kontraktem w zakresie:
   
  • Realizacji terminowości i jakości prac, w ramach założonego budżetu
  • Nadzór nad procesem wykonania instalacji elektrycznych
  • Utrzymywania bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru inwestorskiego
  •  Sporządzania i przechowywania dokumentów budowy
  • Kierowania pracami na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji
  • Zamówień materiałów (poprzez współpracę z działem zamówień)
  • Koordynowania prac podległych pracowników
  • Koordynowania prac brygad montażowych oraz podwykonawców
  • Kontroli nad wykonywaniem dokumentacji podwykonawczej
  • Kontroli nad procedurami BHP i ISO w powierzonym zakresie współpracy z przełożonymi na wszystkich etapach realizacji kontraktu
  OFERUJEMY
  • Stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
  • Umowę o pracę lub współpracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie, w tym wsparcie w okresie wyjazdów służbowych
  • System premii i nagród
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Prywatne ubezpieczenie grupowe
  • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń
  • Możliwość awansu w strukturze firmy
  • Dużą samodzielność w działaniu
  WYMAGANIA
  • Ukończone studia wyższe inżynierskie
  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych
  • Doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych
  • Praktyczna wiedza w obszarze technicznych warunków realizacji robót w zakresie niezbędnym do organizacji oraz nadzoru nad procesem  realizacji inwestycji
  • Znajomość prawa budowlanego
  • Gotowość do pracy w delegacji w regionie Polski Centralnej ( głównie województwa mazowieckiego i łódzkiego)
  • Samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, dobra organizacja pracy

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  ELEKTROMONTER W DZIALE REALIZACJI ( CAŁA POLSKA)
  OPIS STANOWISKA
  • Montaż, obsługę, konserwację oraz remonty urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
  • Dbałość o jakość, terminowość i poprawność realizowanych zadań
  • Współpracę z Brygadzistą, Kierownikiem Robót
  OFERUJEMY
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Rozbudowany system premiowy
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Wsparcie finansowe w okresie wyjazdu służbowego
  • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach
  • Szansę zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, pracę w różnorodnych projektach
  • Prywatną opiekę medyczną, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
  • Przyjazną atmosferę pracy
  WYMAGANIA
  • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o specjalności elektryka
  • Świadectwo kwalifikacyjne E lub D+E min. do 1 kV
  • Zdolność do pracy na wysokości
  • Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
  • Gotowość do pracy na terenie całej Polski

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  ELEKTROMONTER W DZIALE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (WROCŁAW I OKOLICE)
  OPIS STANOWISKA
  • Prace związane z konserwacją, utrzymaniem i budową energetycznej infrastruktury drogowej (w tym linie elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe)
  • Naprawy kabli, wykonywanie pomiarów elektrycznych, wymiana źródeł światła, naprawa opraw oświetleniowych, wymiana słupów po kolizjach, naprawa i montaż rozdzielni
  OFERUJEMY
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach (SEP, PPN, uprawnienia UDT –podnośniki, HDS, koparki)
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Prywatną opiekę medyczną, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
  • Przyjazną atmosferę pracy
  WYMAGANIA
  • Znajomość podstaw elektryki (uprawnienia SEP do 1kV możliwe do zdobycia u pracodawcy)
  • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3m (prace wykonywane z podnośnika koszowego)
  • Czynne prawo jazdy kat. B
  • Zaangażowanie, rzetelność, uczciwość!
  • Wykształcenie min. zawodowe
  • Mile widziane uprawnienia HDT i UDT na podnośniki

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  ELEKTROMONTER (OPOLE I MIEJSCA REALIZOWANYCH BUDÓW)
  OPIS STANOWISKA
  • Montaż, obsługa, konserwacja oraz remonty urządzeń i instalacji elektroenergetycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami BHP, DTR oraz poleceniami przełożonych, wg posiadanych kwalifikacji (Świadectwo kwalifikacyjne E lub D+E)
  • Dbałość o jakość, terminowość i poprawność realizowanych zadań
  • Współpraca z Brygadzistą, Kierownikiem Robót
  OFERUJEMY
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Rozbudowany system premiowy
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Wsparcie w okresie wyjazdu służbowego
  • Możliwość szkoleń i rozwoju w strukturach firmy
  • Szansę zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, pracę w różnorodnych projektach
  • Prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie grupowe
  • Przyjazną atmosferę pracy
  WYMAGANIA
  • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o specjalności elektryka
  • Świadectwo kwalifikacyjne E lub D+E min. do 1 Kv
  • Zdolność do pracy na wysokości
  • Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
  • Gotowość do pracy na terenie całej Polski

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  ELEKTROMONTER/BRYGADZISTA (WROCŁAW I TEREN WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO)
  OPIS STANOWISKA
  • Prace związane z konserwacją, utrzymaniem i budową energetycznej infrastruktury drogowej (w tym linie elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe)
  • Naprawy kabli, wykonywanie pomiarów elektrycznych, wymiana źródeł światła, naprawa opraw oświetleniowych, wymiana słupów po kolizjach, naprawa i montaż rozdzielni
  OFERUJEMY
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Szkolenia (SEP, PPN, uprawnienia UDT – podnośniki ,HDS, koparki)
  • Prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie grupowe
  • Przyjazną atmosferę pracy
  WYMAGANIA
  • Znajomość podstaw elektryki (uprawnienia SEP do 1kV możliwe do zdobycia u pracodawcy)
  • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3m (prace wykonywane z podnośnika koszowego)
  • Posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B
  • Zaangażowanie, rzetelność, uczciwość
  • Wykształcenie min. Zawodowe

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  INŻYNIER BUDOWY (CAŁA POLSKA)
  OPIS STANOWISKA
  Ścisła współpraca z Kierownikiem Robót Elektrycznych w zakresie:
  • Nadzoru nad powierzonym kontraktem
  • Organizacji i kontroli realizacji robót
  • Nadzoru nad pracownikami
  • Zgodności, jakości i terminowości wykonania robót
  • Kontroli i rozliczania podwykonawców
  • Odbiorów wykonywanych robót
  • Zapewnienia przestrzegania przepisów BHP
  • Prowadzenia dokumentacji robót
  • Bieżące raportowanie danych dotyczących realizacji
  OFERUJEMY
  • Stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
  • Umowę o pracę lub współpracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie (w tym wsparcie w okresie wyjazdów służbowych)
  • System premii i nagród
  • Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe
  • Dużą samodzielność w działaniu
  • Możliwości rozwoju zawodowego i awansu w strukturze firmy
  WYMAGANIA
  • Wykształcenie wyższe kierunkowe; elektryka, elektrotechnika lub pokrewne umożliwiające zdobycie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  • Posiadanie świadectw kwalifikacji E i D
  • Praktyczna znajomość programu AutoCAD, MS. Project
  • Umiejętność i łatwość podejmowania decyzji
  • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu i wielowątkowych zadań
  • Prawo jazdy kat. B
  • Gotowość do wyjazdów służbowych związanych z budowami realizowanymi przez spółkę
  • Mile widziane doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami elektrycznymi
  • Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów w przemyśle i energetyce tj. budowa fabryk, zakładów produkcyjnych, stacji transformatorowych typu PZ/GPZ, instalacji elektroenergetycznych w elektrowniach i elektrociepłowniach, instalacji SN

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  MŁODSZY INŻYNIER
  OPIS STANOWISKA
  • Gotowość do pracy na terenie Polski – miejsca budów prowadzonych przez Spółkę
  • Wykształcenie wyższe kierunkowe (elektryka, elektrotechnika, automatyka i robotyka, pokrewne)
  • Dyspozycyjność min. 20 godzin w tygodniu ( poniedziałek – piątek)
  • Chęć poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności
  • Pracowitość i samodzielność
  • Umiejętność pracy w grupie
  • Dodatkowym atutem będzie znajomości języka angielskiego
  OFERUJEMY
  • Stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
  • Przejrzystą ścieżkę awansu i podnoszenia kwalifikacji
  • Wdrożenie na stanowisku w oddziale firmy w Opolu lub Wrocławiu
  • Wsparcie i niezbędne szkolenia podczas trwania zatrudnienia
  • Konkurencyjne wynagrodzenie i benefity
  • Dofinansowanie uzyskania uprawnień
  • Przyjazną atmosferę pracy
  WYMAGANIA
  • Wsparcie kierownika robót i kierownika projektu w realizacji zadań
  • Uczestnictwo w radach budowy
  • Zapoznanie się z dokumentacją techniczną projektu
  • Uczestnictwo w realizacji projektu
  • Stałe doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy
  • Aktywne uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  BRYGADZISTA – ELEKTROMONTER (OPOLSKIE)
  OPIS STANOWISKA
  • Realizowanie zadań powierzonych przez Kierownika Robót Elektrycznych
  • Planowanie, organizację i bezpośredni nadzór na budowie prac podległej brygady
  • Montaż, obsługę, konserwację oraz remonty urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w zakresie wg. posiadanych kwalifikacji (Świadectwo kwalifikacyjne E lub D+E), zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami BHP, DTR
  • Prowadzenie bieżących instruktaży stanowiskowych
  • Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca pracy dla podległej brygady
  OFERUJEMY
  • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • System premii i nagród
  • Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnorodnych formach szkoleń, dofinansowanie nauki
  • Prywatną opiekę medyczną oraz możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
  WYMAGANIA
  • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o specjalności elektryka
  • Świadectwo kwalifikacyjne E lub D+E min. do 1 kV
  • Zdolność do pracy na wysokości
  • Mile widziane doświadczenie w firmie elektrycznej
  • Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  ELEMONT NAKRĘCIŁ SIĘ NA POMAGANIE
  👉 Dziękujemy wszystkim którzy wsparli tą charytatywną i ekologiczną inicjatywę. Za każdą nakrętkę i drobny plastik który wsparł akcję Fundację "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci".

  🥰 W tegorocznej edycji 2019/2020 udało się zebrać łącznie 38 810, 50 kg plastiku, o wartości 50 453, 65 zł!

  💞 Dziękujemy za Dyplom i od września zaczynamy następną akcję zbiórkową, która wspiera nieuleczalnie chore dzieci na Dolnym Śląsku.

  👷‍♂️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! www.elemont.pl 👷‍♀️

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE
  📢 Twoja krew, moje życie! ❣️

  Pracownicy Elemont, wspierają ogólnopolską akcję krwiodawstwa „Twoja krew, moje życie”! 👍

  ⚡️ W dniu dzisiejszym Elemontowi Krwiodawcy postanowili zasilić Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu oddając krew.

  W związku z sytuacją epidemiologiczną wszystkie osoby przystępujące do akcji musiały przed wejściem przejść wstępną weryfikację polegającą na zmierzeniu temperatury i uzupełnieniu specjalnie przygotowanej ankiety.

  💪 Dziękujemy wszystkim ochotnikom za dołączenie do tej honorowej akcji ❤️  ⚡️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! ⚡️  #Elemont #energiaElemontu #EnergiawDziałaniu

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  AKCJA RENOWACJI DOMU DLA DZIECI „NADZIEJA”
  ⚡ W drugiej połowie lutego odbyła się akcja renowacji Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Jeleniej Górze.

  Po raz kolejny udowadniamy jak wygląda Elemont - Energia w działaniu!

  👌 Nasi Panowie: Jakub, Adam, Marcin, Adam, Tomasz, Dawid i Bronisław w zaledwie 3 dni odmalowali setki metrów kwadratowych powierzchni ścian i sufitów przeprowadzając przy okazji drobne prace remontowe.👏👏👏

  Dzieciaki po feriach mogły zamieszkać w odświeżonych pokojach. Dla bezpieczeństwa mieszkańców w Domu "Nadzieja", zainstalowaliśmy czujniki czadu i gazu.

  🖌🎨 Przy tej okazji, udało nam się również nawiązać współpracę z PPG Dekoral, firma przekazała na akcję litry farb, dzięki czemu nasze środki zostały przeznaczone na zakup proszków, szamponów, odżywek i artykułów gospodarstwa domowego dla ośrodka.👍

  Dyrekcja, kadra a przed wszystkim podopieczni placówki są zachwyceni powstałym efektem, a my jesteśmy bardzo dumni i serdecznie dziękujemy kolegom za trud i pełne serce zaangażowania w akcję.

  ⚡️ Zasilamy Twoje Pomysły już od 30 lat! ⚡️

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  ZBIÓRKA ARTYKUŁÓW DLA DZIECI
  ⚡️ Zbiórka artykułów dla dzieci zakończona! 👍

  W ostatnim tygodniu stycznia pracownicy Elemont gromadzili zabawki, ubrania, artykuły higieniczne, gry planszowe i wiele innych przedmiotów by wesprzeć podopiecznych Fundacji WeźPomóż.

  Odzew był naprawdę duży, pracownicy z naszych oddziałów jak i z terenów prowadzonych budów organizowali się by sprawnie przekazać potrzebne rzeczy 😊 Celem zbiórki było przede wszystkim wsparcie podopiecznych fundacji poprze darowanie drugiego życia ulubionym przedmiotom, które są w bardzo dobrym stanie i które mogą sprawić radość kolejnym osobom. Wśród darów pojawiło się również wiele nowych przedmiotów.💓💓

  Wczoraj, mimo deszczowej pogody, udało się wszystko przewieźć do magazynu Fundacji.

  Dziękujemy wszystkim pracownikom Fundacji Weźpomóż za ciepłe przyjęcie i wsparcie w przeprowadzeniu zbiórki.👍

  Koledzy, koleżanki – dziękujemy za Wasze zaangażowanie i tak liczny odzew! 💪 😊👍

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  MOC ELEMONTOWYCH PREZENTÓW DLA TECHNIKUM ELEKTRYCZNEGO
  ⚡️🎅

  Już jak co roku, 6 grudnia nasze #Mikołajki odwiedziły energetycznych uczniów 👨‍🎓👩‍🎓 z Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu z workiem pełnym Elemontowych prezentów.

  🎁🎁🎁🎁🎁🎁

  #Elemont #Elektryczniak #Mikołaj

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  WSPARCIE „ELEKTRYCZNIAKA” W WYJEŹDZIE DO USA – ODYSEJA UMYSŁU
  ⚡️ Elemont Sp. z o.o. wsparł "ELEKTRYCZNIAK" w udziale w 40. Światowym Finale Odysei Umysłu w USA.

  👨‍🎓👩‍🎓 Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu uczestniczył w konkursie w Michigan State University Lansing (USA), gdzie zaprezentował się przed międzynarodowym jury.

  💪 Odyseja Umysłu to program, którego założeniem jest wspieranie rozwoju kreatywnego i krytycznego myślenia.

  👉 Relacja z fotogalerią pod linkiem: https://lnkd.in/gAadErq  #Elemont

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  ŁAZIK NAGRODZONY! V MIEJSCE W ZAWODACH ŁAZIKÓW.
  ⚡ Jak już wspominaliśmy - Studenci Politechniki Opolskiej zajęli piąte miejsce na międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich - European Rover Challenge ERC2019.

  🤖 Łazik skonstruowany przez Zespół Clever Kameleon budowany i udoskonalany jest od pięciu lat! W 2016 roku studenci politechniki zajęli 16. miejsce.

  🤖 Rok temu 13. natomiast w tym, dzięki kolejnym ulepszeniom, ukończyli turniej na piątym miejscu.

  🏅 27. września Zespół Clever Kameleon otrzymał za swój sukces nagrody od Dziekana - prof. dr hab. inż. Tomasz Boczara, Prorektora ds. studenckich i inwestycji - prof. dr hab. Krzysztof Malik oraz od sponsora - firmy Elemont, którą reprezentował Dyrektor Działu AKPiA - Jakub Kwiatkowski.  #Elemont #PolitechnikaOpolska #ZasilElemont

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
  ⚡ 22 września odbył się Dzień bez Samochodu, który w tym roku przypadł na niedzielę, dlatego Elemont obchodził go odrobinę później.

  🤸‍♀️🏂🚴‍♀️🛴🚲🚃 23 września, w poniedziałek, nasz zespół napędzany "energią w działaniu dla lepszego klimatu" podjął się wyzwania przemierzenia tras do pracy mierzących od 10 km do 490 km środkami lokomocji innymi niż samochód...

  🤸‍♀️🏂🚴‍♀️🛴🚲🚃 Wykorzystaliśmy rowery, hulajnogi, rolki, pociągi oraz mięśnie własnych nóg ..💪 Wszystkim pracownikom gratulujemy zapału, pomysłowości oraz świetnej kondycji!

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  DZIEŃ TECHNIKA , DZIEŃ PRACOWNIKA – ODSŁONIĘCIE TABLICY ELEMONT W ZSZ W BRZEGU.
  ⚡ Choć uczniowie już odliczają dni do wakacji, my nadal aktywnie współpracujemy ze szkołami.

  📆03. czerwca mieliśmy przyjemność gościć w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu podczas „Dnia Technika, Dnia Pracownika”.

  🎉Uroczystość uświetniło odsłonięcie w hallu szkoły tablic pamiątkowych firm partnerskich. Nie mogło nas tam zabraknąć! (Polecamy zacząć przeglądanie tablic od prawego dolnego rogu 😉) ...

  📚 Podczas wakacji zbieramy siły, aby od nowego roku szkolnego znów dzielić się z uczniami pasją do tego, czym na co dzień się zajmujemy.

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  ELEMONT Z MEDALEM IM. ANTONIEGO PLAMITZERA!
  🏅Wyróżnienie przyznawane przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w tym roku otrzymał Elemont!

  ⚡️ Co trzeba zrobić, aby dołączyć do zacnego grona wyróżnionych?

  Zobacz: https://lnkd.in/d2MRswQ  #ZasilElemont #EnergiaElemontu #PolitechnikaOpolska #Elemont

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  MIKOŁAJKI W TECHNIKUM ELEKTRYCZNYM
  🎁🎁🎁🎁🎁🎁  Uczniowie Technikum Elektrycznego im. Tadeusza Kościuszki w Opolu byli w tym roku wybitnie grzeczni (choć równie wybitnie energetyczni) dlatego Elemontowe Mikołajki zostawiły im pod choinką mnogość prezentów!  🎁🎁🎁🎁🎁🎁  #MnogośćPrezentów #ZasilElemont #KtoByłGrzeczny?

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  LEKCJA 5 PRZEWODNIK ELEKTRYZUJĄCA NAUKA
  📌 Lekcja 5 pt. "Jak się to buduje? - Elektrownie" za nami!  Dziękujemy studentom 💁‍♂💁‍♀ Politechnika Wrocławska za tak liczne przybycie oraz prelegentom za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem👨‍🏫: Zbigniewowi Wiegnerowi, Tomaszowi Jakubowskiemu oraz Wojciechowi Wałachowi!  Jeśli macie dodatkowe pytania odnośnie wykładów lub chcecie się dowiedzieć, kiedy odbędą się kolejne lekcje - piszcie na zasil@elemont.pl!  Więcej zdjęć i informacji znajdziecie na naszym profilu Facebookowym 😄  #ZasilElemont #PrzewodnikElektryzującaNauka #Elemont

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  ZIMOWA WYPRAWA ELEMONT W TATRY WYSOKIE
  Elemont to miejsce doskonałe dla osób ambitnych, którzy lubią stawiać sobie wyzwania i umieją konsekwentnie dążyć do wyznaczonego celu. Przedstawiamy Pawła i Damiana, naszych Kierowników którzy poza pracą realizują swoje równie ambitne cele osobiste. Tym razem Panowie postawili sobie za wyzwanie – zdobyć najwyższy szczyt Orlej Perci w zimie. Sprawnie zorganizowali wyprawę. Priorytetem, jak we wszystkich działaniach podejmowanych przez pracowników firmy Elemont było osiągnięcie założonego celu przy zachowaniu bezpieczeństwa jego realizacji. Sponsorem wyprawy została firma Elemont, która chętnie wspiera ciekawe pomysły, integrację i rozwój pracowników, na wielu poziomach. Efekt? Ogromna satysfakcja i radość, dodatkowy bonus – aura pogoda na szczycie okazała się fantastyczna, trudy wspinaczki poszły w zapomnienie, a my możemy obejrzeć zdjęcia ukazujące panoramę Tatr ze szczytu jednej z najpiękniejszych gór w Polsce.

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  ELEMONT – ZŁOTY SPONSOR KONKURSU MISS OPOLSZCZYZNY
  Już po raz kolejny Elemont został oficjalnym sponsorem konkursu Miss Opolszczyzny, to w nim zostaną wyłonione reprezentantki opolszczyzny do tytułu Miss Polski. Konkurs jest organizowany już od ponad 25 lat i jest uznawany za jedną z najbardziej prestiżowych imprez w kraju. W zeszłym roku finalistki konkursu Miss Opolszczyzny, a w szczególności Kamila Świerc – Miss Polski 2017, chętnie zaangażowały się w nasze projekty społeczne i bardzo skutecznie wsparły działania mające na celu rozwój edukacji zawodowej.

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
  5 kwietnia 2016 r zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy firmą a Zespołem Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu, podpisane przez dyrektora Dariusza Dobrowolskiego i Prezes Zarządu Tomasza Sadowskiego. Zaowocowało to objęciem patronatu nad wszystkimi klasami w zawodzie technik elektryk i elektryk.  Zaowocowało to objęciem patronatem we wszystkich klasach w zawodzie technik elektryk i elektryk.

  Ustalone ramy współpracy dotyczą m.in.: organizowania staży, praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych dla uczniów branży elektrycznej, dzięki którym zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Ponadto nasza firma oferuje nabycie doświadczenia w innych działach takich jaki: Ofertowanie, Zakupy lub Projektowanie.

  Dodatkowo umożliwiamy obserwowanie działań związanych z realizacją zleconych projektów poprzez organizowanie wizyt tematycznych uczniów i nauczycieli na terenie naszego zakładu.

  Szansą rozwoju są również zajęcia oraz specjalistyczne kursy z branży elektrycznej zwiększające szanse uczniów na zatrudnienie.

  Współpraca przewiduje także współorganizowanie szkoleń, kursów, staży i praktyk zawodowych dla nauczycieli w zakresie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w obszarze branży elektrycznej.

  Mając na uwadze jak ważne dla efektywnej nauki jest dobre wyposażenie, nasza firma zobowiązała się doposażyć szkołę w sprzęt i pomoce naukowe niezbędne dla ośrodka egzaminacyjnego