CSR

Porozumienie o współpracy

5 kwietnia 2016 r zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy firmą a Zespołem Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu, podpisane przez dyrektora Dariusza Dobrowolskiego i Prezes Zarządu Tomasza Sadowskiego. Zaowocowało to objęciem patronatu nad wszystkimi klasami w zawodzie technik elektryk i elektryk.


Zaowocowało to objęciem patronatem we wszystkich klasach w zawodzie technik elektryk i elektryk.
Ustalone ramy współpracy dotyczą m.in.: organizowania staży, praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych dla uczniów branży elektrycznej, dzięki którym zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Ponadto nasza firma oferuje nabycie doświadczenia w innych działach takich jaki: Ofertowanie, Zakupy lub Projektowanie.
Dodatkowo umożliwiamy obserwowanie działań związanych z realizacją zleconych projektów poprzez organizowanie wizyt tematycznych uczniów i nauczycieli na terenie naszego zakładu.
Szansą rozwoju są również zajęcia oraz specjalistyczne kursy z branży elektrycznej zwiększające szanse uczniów na zatrudnienie.
Współpraca przewiduje także współorganizowanie szkoleń, kursów, staży i praktyk zawodowych dla nauczycieli w zakresie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w obszarze branży elektrycznej.
Mając na uwadze jak ważne dla efektywnej nauki jest dobre wyposażenie, nasza firma zobowiązała się doposażyć szkołę w sprzęt i pomoce naukowe niezbędne dla ośrodka egzaminacyjnego w zakresie branży elektrycznej. Jednocześnie szkole będą przekazywane materiały informacyjne i publikacje o nowych innowacyjnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych dla zawodu technik elektryk i elektryk.

Wdrożyliśmy również projekt edukacyjny „Wakacje z energią” skierowany do uczniów, którzy chcą spędzić wakacje na zdobywaniu cennego doświadczenia oraz dodatkowych kwalifikacji. Udział w programie daje możliwość przyjrzenia się z bliska inwestycjom w różnych częściach Polski, na których nasza firma realizuje zlecenia. Do tego dochodzą zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zwieńczeniem programu jest egzamin, po zdaniu którego uczeń otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

« powrót