Aktualności

Medal im. Antoniego Plamitzera

Medal im. Antoniego Plamitzera

Politechnika Opolska - Elemont

Wyróżnienie przyznane przez Politechnikę Opolską


Jednym z najważniejszych wyróżnień otrzymanych w tym roku, tak samo istotnych jak nagrody biznesowe, jest medal im. Antoniego Plamitzera wręczony przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki  i Informatyki Politechniki Opolskiej.

 

Firma Elemont została doceniona za:

– uczestnictwo w wielu zajęciach dydaktycznych,

– współorganizację sesji i seminariów naukowo-dydaktycznych, organizowanych dla pracowników i studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz całej uczelni,

– organizację wyjazdów studyjnych, wycieczek i seminariów na terenie firmy,

– organizację staży oraz praktyk studenckich, a także pomoc w uzyskaniu atrakcyjnych miejsc pracy (firma zatrudnia obecnie ponad 25 absolwentów Politechniki Opolskiej, w tym jednego doktoranta),

– udział, jako sponsor strategiczny, w budowanym przez studentów i doktorantów Wydziałów Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Wydziału Mechanicznego łazika marsjańskiego „Clever Kameleon”,

– dofinansowanie laboratorium Metrologii na wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

 

 

Dziękujemy Politechnice Opolskiej za dotychczasową współpracę i jednocześnie wyrażamy wielkie zadowolenie z powodu kolejnych planowanych wspólnie projektów!

« powrót