Kariera

Kierownik Projektu (cała Polska)

05.06.2019

Zadania

 • Nadzór nad powierzonym kontraktem w zakresie:
  • realizacji założonego budżetu, terminowości i jakości prac
  • utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru autorskiego
  • nadzór nad sporządzaniem i przechowywaniem dokumentów budowy
  • kierowania (przy współpracy z Kierownikiem/Inżynierem Budowy) organizacją prac na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji
  • zamówień materiałów (poprzez współpracę z działem zamówień)
  • kontraktacji podwykonawców (poprzez współpracę z działem zamówień)
  • organizacją montażu instalacji elektrycznych przemysłowych (przy współpracy z Kierownikiem/Inżynierem Budowy)
  • podległymi pracownikami (przy współpracy z Kierownikiem/Inżynierem Budowy)
  • nadzór nad wykonywaniem dokumentacji powykonawczej
  • nadzór nad procedurami BHP i ISO w powierzonym zakresie (poprzez współpracę ze służbami BHP)
  • współpraca z przełożonymi na wszystkich etapach realizacji kontraktu

Wymagania

  • wykształcenie wyższe kierunkowe (elektryka, elektrotechnika lub pokrewne)
  • doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi, doświadczenie w realizacji projektów w przemyśle i energetyce tj. budowa fabryk, zakładów produkcyjnych, stacji transformatorowych typu PZ/GPZ, instalacji elektroenergetycznych w elektrowniach i elektrociepłowniach, instalacji SN
  • doświadczenie w zarządzaniu dużymi kontraktami w branży budowlanej, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, rozwiązywaniu problemów
  • znajomość prawa budowlanego, wiedza techniczna z zakresu instalacji elektro-energetycznych, koordynowania i planowania działań
  • gotowość do pracy na terenie Polski - miejsca budów prowadzonych przez spółkę
  • znajomość języka angielskiego (atut)
  • obsługa komputera: MS Office, Autocad, MS. Project, Norma
  • prawo jazdy B
  • samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, dobra organizacja pracy;

OFERUJEMY

  • stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
  • umowę o pracę lub współpracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie (w tym wsparcie w okresie wyjazdów służbowych)
  • system premii i nagród
  • prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe
  • dużą samodzielność w działaniu
  • możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnorodnych formach szkoleń, dofinansowanie nauki

Aplikuj teraz