Kariera

Kierownik Projektu

01.02.2019

Kierownik Projektu

 • Zadania: Nadzór nad powierzonym kontraktem w zakresie:
  • realizacji założonego budżetu, terminowości i jakości prac
  • utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru autorskiego
  • nadzór nad sporządzaniem i przechowywaniem dokumentów budowy
  • kierowania (przy współpracy z Kierownikiem/Inżynierem Budowy) organizacją prac na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji
  • zamówień materiałów (poprzez współpracę z działem zamówień)
  • kontraktacji podwykonawców (poprzez współpracę z działem zamówień)
  • organizacją montażu instalacji elektrycznych przemysłowych (przy współpracy z Kierownikiem/Inżynierem Budowy)
  • podległymi pracownikami (przy współpracy z Kierownikiem/Inżynierem Budowy)
  • nadzór nad wykonywaniem dokumentacji powykonawczej
  • nadzór nad procedurami BHP i ISO w powierzonym zakresie (poprzez współpracę ze służbami BHP)
  • współpraca z przełożonymi na wszystkich etapach realizacji kontraktu

Wymagania

 • wykształcenie: Wyższe kierunkowe (elektryka, elektrotechnika lub pokrewne)
 • doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi, doświadczenie w realizacji projektów w przemyśle i energetyce tj. budowa fabryk, zakładów produkcyjnych, stacji transformatorowych typu PZ/GPZ, instalacji elektroenergetycznych w elektrowniach i elektrociepłowniach, instalacji SN
 • umiejętności: Doświadczenie w zarządzaniu dużymi kontraktami w branży budowlanej, Zarządzania zasobami ludzkimi , rozwiązywania problemów ,Znajomość prawa budowlanego, Wiedza techniczna z zakresu instalacji elektro-energetycznych, koordynowania i planowania działań KONIECZNA
 • gotowość do pracy na terenie Polski - miejsca budów prowadzonych przez spółkę
 • znajomość języka angielskiego (atut)
 • obsługa komputera: MS Office, Autocad, MS. Project, Norma
 • prawo jazdy B
 • samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, dobra organizacja pracy;

OFERUJEMY

 • stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
 • Wsparcie Finansowe w czasie wyjazdu służbowego
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • dużą samodzielność w działaniu
 • system premii i nagród
 • prywatna opieka medyczna
 • możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnorodnych formach szkoleń, dofinansowanie nauki

Aplikuj teraz