Liczby, które za nami stoją

29 Lat doświadczenia
130 Osób kadry inżynierskiej
230 Pracowników budowlanych
1000 Zadowolonych klientów
7500 MW mocy

Zakres usług

Projektowanie
 • Projekty koncepcyjne
 • Projekty ofertowe
 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Projekty powykonawcze
 • Dokumentacja w technologii 2D/3D/BIM
Instalacje elektryczne
 • Linie energetyczne niskiego i średniego napięcia
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Wewnętrzne linie zasilające
 • Stacje transformatorowe i rozdzielnice SN
 • Rozdzielnice główne nN, podrozdzielnie i mosty szynowe
 • Instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych
 • Instalacje siłowe, szynoprzewody
 • Instalacje uziemiające i odgromowe
 • Iluminacje budynków i oświetlenie zewnętrzne placów
 • Prace kontrolno-pomiarowe
Systemy teletechniczne
 • Monitoring i telewizja przemysłowa CCTV
 • Instalacje telewizyjne TV i RTV
 • Okablowanie strukturalne
 • System oddymiania
 • System alarmu pożaru
 • Dozorowy system ostrzegania
 • System kontroli dostępu
 • Instalacje przeciwwłamaniowe
 • System zarządzania budynkiem BMS
 • Prace kontrolno-pomiarowe
Systemy Automatyki
i Sterowania
 • Systemy DCS
 • Systemy SCADA
 • Sterowniki PLC
 • Sieci komunikacyjne
 • Wyspy I/O
 • Czujniki i pomiary
Zarządzanie projektami
 • Realizacja zadań wielobranżowych
Ochrona Środowiska
 • Instalacje oczyszczania spalin
 • Instalacje oczyszczania ścieków
 • Kogeneracyjne źródła energii
 • Technologie ochrony środowiska dla energetyki komunalnej i przemysłowej
 • Rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną
 • Dowiedz się więcej!
Infrastruktura drogowa i serwis
 • realizacja inwestycji drogowych w zakresie robót elektrycznych
 • projektowaniesieci kablowych elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia
 • budowa, eksploatacja, serwis oświetlenia przemysłowego, drogowego, iluminacji obiektów architektonicznych,placów, mostów oraz parków
 • budowa, eksploatacja, serwis urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych
 • realizacja projektów związanych z wykonaniem i wdrożeniem organizacji ruchu drogowego

Najwyższa jakość

Nasze instalacje elektryczne tworzymy w oparciu o najnowsze technologie.
Przy ich tworzeniu stosujemy urządzenia renomowanych firm.